REKLAMA
Autor: dr n farm Magdalena Stolarczyk Opublikowano: 20 września 2018

Lewotyroksyna w trakcie karmienia piersią

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Lewotyroksyna jest jednym z najczęściej przepisywanych i stosowanych leków w chorobach tarczycy. Ale jak wygląda bezpieczeństwo jej stosowania w okresie laktacji?

REKLAMA

fot. shutterstock

REKLAMA

 

Lewotyroksyna zaliczana jest do kategorii L1 –  leków najbezpieczniejszych w czasie laktacji – zgodnych z karmieniem piersią wg Kategorii Ryzyka Laktacyjnego Prof. Hale’a.

Do tej kategorii zaliczane są:

 • substancje lecznicze, które były przyjmowane podczas laktacji przez dużą liczbę matek i nie zaobserwowano żadnego negatywnego ich wpływu na karmione piersią dzieci
 • substancje lecznicze, dla których przeprowadzono badania kontrolowane wśród matek karmiących piersią, i dla których te badania wykazały brak ryzyka wpływu na zdrowie dziecka ani odległego działania szkodliwego
 • substancje lecznicze, niedostępne drogą doustną dla dziecka

Lewotyroksyna określana jest jako kompatybilna z karmieniem piersią wg klasyfikacji opisanej w podręczniku Prof. Briggsa „Drugs in Pregnancy and Lactation”. Ponadto e-lactancja.org zalicza lewotyroksynę do kategorii „Very Low Risk” czyli do związków określanych jako kompatybilne/zgodne z karmieniem piersią, których stosowanie nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią i dla procesu laktacji.  Co więcej Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)  i Amerykańska Akademia Pediatrii określa lewotyroksynę jako związek kompatybilny z karmieniem piersią. A The American Thyroid Association zaleca, aby u kobiet chcących karmić piersią niedoczynność tarczycy była leczona lewotyroksyną.

Tylko niewielka ilość matczynych hormonów tarczycy przenika do pokarmu kobiecego. Jeżeli zaś chodzi o lewotyroksynę suplementowaną przez mamę, to część badań wskazuje, że jej ilości przenikające do pokarmu są bardzo małe a niektóre z badań wskazują nawet, że ilości te są poniżej poziomu oznaczenia. Co istotne dotychczas nie zaobserwowano działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią, których matki przyjmowały lewotyroksynę. Dodatkowo, przy podawaniu matkom lewotyroksyny w dawce 100-200 mg na dobę badania kontrolne nie wykazały zmian poziomu hormonów u dziecka karmionego piersią. Ilość hormonów tarczycy wydzielanych do pokarmu kobiecego, nawet jeżeli matka stosuje duże ich ilości, nie stanowi dawki, która może spowodować rozwój u dziecka zaburzeń w funkcjonowaniu tarczycy.

Jedną z wartości/danych, które bierze się pod uwagę oceniając bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji jest Relative Infant Dose – jest to wartość wyrażana w procentach i jest to ilość leku, jaką otrzymuje dziecko z mlekiem, w przeliczeniu na dawkę leku, jaką przyjmuje mama (w przeliczeniu na masę ciała). Uznaje się, że lek jest stosunkowo bezpieczny, jeżeli ta wartość jest mniejsza niż 10% – im mniejsza tym lepiej. Dla lewotyroksyny RID wynosi 0,01%.

Należy pamiętać, że do prawidłowej laktacji wymagana jest odpowiednia gospodarka hormonalna kobiety oraz odpowiednie stężenie hormonów tarczycy w jej surowicy. Jeżeli występują zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy to może wystąpić problem z laktacją. W takim przypadku podawanie lewotyroksyny może temu zapobiec i może poprawić produkcję mleka spowodowaną niedoczynnością tarczycy.

W czasie stosowania lewotyroksyny w okresie karmienia piersią, należy obserwować dziecko i w przypadku zauważenia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem prowadzącym i/lub pediatrą.

Zazwyczaj przyjmuje się zasadę, że przyjmowanie leków w czasie laktacji powinno odbywać się bezpośrednio po karmieniu piersią, przed najdłuższą przerwą w karmieniu a z kolejnym karmieniem należy wstrzymać się przez czas, w którym substancja lecznicza uzyskuje w organizmie mamy maksymalne stężenie. Lewotyroksyna stężenie maksymalne w organizmie mamy osiąga w czasie 2-4h od przyjęcia leku – wtedy warto ograniczyć przystawianie dziecka do piersi (jeżeli się uda).

Podsumowując, lewotyroksyna może być stosowana w okresie laktacji wtedy, kiedy to jest konieczne, w odpowiednich, rekomendowanych dawkach i przy zachowaniu właściwych środków ostrożności.

Bibliografia

 1. Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. 2016

 2. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Wolters Kluwer, 2017

 3. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Lippincott Williams and Wilkins, 2014

 4. Drugs During Pregnancy and Lactation, C. Schaefer et al., Academic Press Inc, 2014

 5. Leki w ciąży i laktacji, Frieske K. Et al., MedPharm Polska, 2014

 6. The Transfer of Drugs and Other Chemicals Into Human Milk, AAP, Committee on Drugs, Pediatrics 2001, 108(3), 776-789

 7. The Transfer of Drugs and Therapeutics Into Human. Breast Milk: An Update on Selected Topics. Pediatrics, 2013, 132(3), e796-e809

 8. Breastfeeding and maternal medication. Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs, WHO, Genewa, 2002

 9. Baza LactMed https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~QDSApA:1

 10. Baza e-lactancia http://www.e-lactancia.org/producto/931

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych