Liczba aptek wyznaczanych do dyżurów jest zbyt duża | farmacja.pl

Liczba aptek wyznaczanych do dyżurów jest zbyt duża

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-29 11:23:06 /

Z danych jakie Ministerstwo Zdrowia zebrało od samorządu aptekarskiego wynika, że liczba aptek wyznaczanych do dyżurowania jest zbyt duża a umiejscowienie niektórych z nich nie ma realnego wpływu na zapewnienie mieszkańcom dostępu do leków.

19 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. W posiedzeniu zespołu wziął udział Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł. Omawiano na nim między innymi kwestię nocnych i świątecznych dyżurów aptek.

- Strona samorządowa przestawiła rozwiązanie dotyczące wyznaczania aptek w tych miejscowościach gdzie nie zadziała mechanizm rynkowy (decydującym mogłoby być liczba mieszkańców miasta będącego siedzibą powiatu). W takim przypadku w ocenie strony samorządowej prowadzącemu aptekę winien przysługiwać ryczałt finansowany ze środków budżetu państwa ewentualnie NFZ. Wstępnie wskazano na kwotę 35 zł za godzinę – czytamy w relacji ze spotkania, która ukazała się na stronie Związku Powiatów Polskich. - Sieć aptek mogłaby być dostosowana do usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Przedstawiciele samorządu aptekarskiego oraz związku pracodawców prowadzących apteki poparli kierunek zmian. Przedstawiciele resortu wskazali, że są otwarci na rozmowy we wskazanym kierunku.

Poza danymi przekazanymi przez Związek Powiatów Polskich o liczbie obecnie wyznaczanych aptek oraz potrzebach w odniesieniu do liczby mieszkańców przy uwzględnieniu sieci szpitali, które od 1 października przejmą nocną świąteczną opiekę zdrowotną, MZ zebrało również dane od samorządu aptekarskiego oraz zgromadziło dane z własnych baz danych w tym informacje o liczbie operacji dokonywanych w niektórych aptekach w porze nocnej. Zebrane dane świadczą o tym, że rzeczywiście liczba wyznaczanych aptek jest zbyt duża a umiejscowienie niektórych z nich nie ma realnego wpływu na zapewnienie mieszkańcom dostępu do leków.

- Na pewno do przesądzenia byłaby kwestia tego czy zadanie przejmuje NFZ, a rozliczenie następuje na podstawie umowy czy jednak pozostawić jakiś element przymusu administracyjnego a samo zadanie finansować z budżetu państwa – czytamy na stronie ZPP. - Ustalono, że w tej sprawie pomiędzy posiedzeniami Zespołu odbędzie się spotkanie robocze z zainteresowanymi stronami.

Źródło: zpp.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj