REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 25 stycznia 2019

Liczę, że ten przypadek spowoduje głęboką refleksję polityków i decydentów

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Czy wydarzenie z Jarocina, gdzie techniczka farmaceutyczna popełniła błąd wydając lek, do którego wydawania nie miała uprawnień, wstrząśnie rynkiem aptecznym? Zdaniem wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej – Michała Byliniaka – powinno przynajmniej skłonić polityków i decydentów do refleksji nad zmianami w prawie.

Sytuacja, która wydarzyła się w Jarocinie, gdzie techniczka farmaceutyczna, pod nieobecność kierowniczki apteki, wydała morfinę w niewłaściwej dawce, szokuje pod wieloma względami. Wydarzyło się wszystko, co mogło pójść źle. Sprawa jest też gorąco komentowana w mediach branżowych. Jakie mogą być jej konsekwencje dla całego rynku? To kolejny news, o których szybko wszyscy zapomną, czy zdarzenie, które może coś zmienić?

Michał Byliniak: W historii rynku aptecznego mieliśmy do czynienia z wieloma newsami, które wydawały się mieć wagę na tyle dużą, że dla większości środowiska było jasne, że coś musi się zmienić, a nie koniecznie tak się stało. Zgody na wywóz leków, łamanie przepisów antymonopolowych, nieproporcjonalnie niskie kwoty podatków odprowadzanych przez największe sieci to tylko kilka z nich. W tym przypadku dotykamy sedna, roli jaką powinna pełnić apteka i farmaceuci, czyli zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentów oraz tego czy obecny system prawny daje farmaceutom narzędzia pozwalające na zabezpieczenie interesu pacjenta. Na pierwszy rzut oka widać, że system w tym zakresie jest absolutnie niewydolny. Osobiście liczę na to, że ten przypadek spowoduje głęboką refleksję polityków i decydentów i wyindukuje wolę zmian, które w przyszłości realnie zminimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji opisanych w reportażu Michała Janczury (czytaj więcej: Techniczka pomyliła dawkę morfiny. Pacjentka nie żyje…).

Dyskusje w portalach branżowych na temat tego zdarzenia toczą się wokół odpowiedzialności za całą sytuację. Jedna z przedstawicielek organizacji reprezentujących techników farmaceutycznych przekonuje, że główną winę ponosi w tej sytuacji kierowniczka apteki. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

Dyskusja jest pochodną nieprecyzyjnych przepisów. Niemniej jednak, jeżeli spojrzymy na to zagadnienie przez pryzmat praktyczny wszystko staje się proste.

REKLAMA

W praktyce za zatrudnienie pracowników odpowiedzialny jest przedsiębiorca prowadzący aptekę. Jednocześnie to on decyduje o godzinach otwarcia apteki, asortymencie i on daje kierownikowi i pozostałym pracownikom narzędzia i upoważnienia pozwalające na realizację obowiązków. Dopóki przedsiębiorcą i kierownikiem jest ta sama osoba – farmaceuta, sytuacja jest prosta tak samo jak proste jest określenie odpowiedzialności.

REKLAMA

W przypadku, gdy właścicielem apteki jest niefarmaceuta trudno jest oczekiwać od kierownika apteki skutecznego działania wbrew woli przedsiębiorcy.

Jak miałoby to wyglądać w obecnym stanie rzeczy? Kierownik miałby zabrać wszystkie komplety kluczy do apteki, wynieść serwer, a może donieść na swojego pracodawcę do Inspekcji Farmaceutycznej? (czytaj więcej: Farmaceuta zawinił, a technika powiesili? Spór o błąd apteki w Jarocinie…).

Art. 88 ust. 5 PF mówi o tym, że kierownik apteki jest odpowiedzialny za organizację jej pracy, ale w dyskusji na temat granic tej odpowiedzialności nie możemy używać argumentów urągających logice i zdrowemu rozsądkowi. Należy również czytać normę zawartą w tym artykule identyfikując jej cel – celem jest merytoryczny nadzór kierownika nad funkcjonowaniem apteki, jednak żaden z punktów wskazanych w tym przepisie nie uprawnia do przejęcia roli przynależnej przedsiębiorcy.

Faktyczny stan naruszeń jest następujący:

  1. Apteka została otwarta bez obecności farmaceuty przez technika farmaceutycznego. Technik farmaceutyczny zalogował się na haśle farmaceuty podszywając się pod niego.
  2. Technik farmaceutyczny uzyskał dostęp do sejfu, w którym ten lek powinien być przechowywany.
  3. Technik farmaceutyczny zrealizował receptę na lek narkotyczny.
  4. Technik farmaceutyczny popełnił błąd i wydał lek w 10-krotnie wyższej dawce niż zaordynowana przez lekarza.
  5. Wszystko odbywało się w momencie, gdy kierownik apteki był na urlopie wypoczynkowym za wiedzą i zgodą przedsiębiorcy.

Wtórnymi do tego obrazu sytuacji pytaniami są:

  • Czy kierownik miał na ten temat wiedzę czy wyraził na to zgodę i czy mógł zapobiec otwarciu apteki bez obecności farmaceuty?
  • I czy taką wiedzę posiadał przedsiębiorca czy wyraził na to zgodę i czy mógł zapobiec otwarciu apteki bez obecności farmaceuty?

Przy takim rozrysowaniu sytuacji mamy pewność, że jedyną stroną mającą możliwość zdecydowania o zamknięciu apteki był przedsiębiorca mając pełną wiedzę na temat sytuacji kadrowej w aptece.

Kierownik znając obraz sytuacji powinien z wyprzedzeniem powiadomić pracodawcę o niezgodności stanu zatrudnienia z przepisami i poinformować o konieczności unieruchomienia apteki ze względu na swoją nieobecność – z informacji jakie posiadamy wynika, że kierownik informował pracodawcę. Technik farmaceutyczny powinien odmówić wykonania jakichkolwiek czynności związanych z wydawaniem leków w czasie nieobecności farmaceuty.

Brak decyzji przedsiębiorcy o zamknięciu apteki, będący de facto poleceniem pracy wymusił na techniku farmaceutycznym wielopoziomowe złamanie przepisów. W kolejnym kroku po ujawnieniu pomyłki i jej potencjalnych konsekwencji przedsiębiorca niczym Piłat umył ręce zwalniając dyscyplinarnie technika i farmaceutę i wskazując obie panie jako winne całej sytuacji.

REKLAMA

Co w aptece może kierownik apteki? Czy realnie ma on jakiekolwiek uprawnienia, by decydować o tym w jaki sposób apteka funkcjonuje, jeśli nie jest jej właścicielem? Jak powinien reagować w sytuacji, gdy jest świadom jej funkcjonowania niezgodnie z przepisami?

Zakres odpowiedzialności i uprawnień kierownika apteki określają przepisy, zakres obowiązków wynikający z umowy oraz regulamin zakładu pracy. W żadnym z przepisów nie znajdujemy prawa czy obowiązku kierownika do zamknięcia apteki niezależnie od woli przedsiębiorcy czy też wbrew jego woli. Na potrzeby tej dyskusji niejako to sobie dopowiadamy, niemniej jednak należy pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak zwyczajowe uprawnienie do zarządzania przez kierownika apteki mieniem przedsiębiorcy. Takie uprawnienie musi ono wynikać z pisemnego zarządzenia pracodawcy zaakceptowanego przez pracownika.

To co Kierownik powinien zrobić to powiadomić pracodawcę o niezgodności z przepisami i poinformować o konieczności unieruchomienia apteki, najlepiej drogą mejlową tak, aby po tym powiadomieniu pozostał ślad. A to dopiero przedsiębiorca, który zgodnie z art. 101 pkt 4 PF musi posiadać rękojmię do prowadzenia apteki i posiada przynależny mu 100% wpływ na funkcjonowanie firmy powinien zgodnie z przepisami wydać polecenie zamknięcia apteki. Tak powinno wyglądać modelowe zarządzenie taką sytuacją, gwarantujące pracownikom zgodność wykonywania zawodu z przepisami i zapewniające bezpieczeństwo pacjenta.

Musimy pamiętać, że nie da się obronić farmaceuty, który udziela osobom nieuprawnionym dostępu do swojego hasła i wyraża zgodę na wydawanie trucizn czy leków narkotycznych na swoje konto.

Tak samo nie da się obronić sytuacji, w której technik pracuje sam w aptece na koncie magistra farmacji za jego wiedzą i zgodą. W takiej sytuacji farmaceuta bierze na siebie część odpowiedzialności za cudze błędy i łamanie przepisów. Tak samo nie da się obronić braku jakiejkolwiek reakcji na wymuszanie przez pracodawcę naruszania przepisów. Pracodawca nie ma prawa zmuszać pracowników do łamania przepisów, a rolą farmaceuty jest stanie na straży bezpieczeństwa pacjenta. Musimy być w każdej sytuacji nawet potencjalnego naruszenia interesu pacjenta bardzo asertywni i stanowczy. Każdy z nas ślubował to otrzymując Prawo Wykonywania Zawodu i ponosi pełną odpowiedzialność zawodową za naruszenie dobra pacjenta, etyki zawodowej i obowiązującego prawa.

Ta sprawa niemal jak w soczewce pokazała patologie występujące na rynku aptecznym: brak farmaceuty w aptece, technik pracujący sam, wydający narkotyki i logujący się na hasło kierownika… A do tego brak prawidłowej kontroli recept i reakcji na wykrytą pomyłkę. Jaka jest skala tego typu nieprawidłowości? Czy to tylko pojedynczy przypadek, czy jednak część z tych patologii stała się sposobem na funkcjonowanie na tym rynku?

Statystyki są w tym wymiarze bezlitosne – w ok. 13500 aptek zawód wykonuje ok. 24000 farmaceutów. Na te statystyki należy jeszcze nałożyć nierównomierny rozkład liczby farmaceutów w poszczególnych województwach czy nawet powiatach. Przez lata wydawano kolejne zezwolenia na prowadzenie apteki nie analizując jak liczba aptek ma się do liczby farmaceutów i czy w ogóle w danej aptece jest szansa na obecność farmaceuty w trakcie jej otwarcia.

Jeżeli chodzi o farmaceutów to z roku na rok w niewielkiej skali liczba osób posiadających PWZ rośnie nie koniecznie jednak przekłada się to na liczbę osób wykonujących zawód w aptekach. Bardzo dynamiczne zmiany wynikające z niemal wybuchowego otwierania aptek sieciowych jakie zaszły w liczbie aptek w ostatnich 5 latach w żaden sposób nie korespondują ze liczbą farmaceutów wykonujących zawód w aptekach. Ten stan rzeczy musiał przełożyć się na zwiększenie liczby aptek funkcjonujących niezgodnie z przepisami. Nikt jednak do tej pory poza samorządem nie był zainteresowany systemową analizą tego problemu, mało kto też uzmysławiał sobie jak tragiczne scenariusze mogą wyniknąć z bagatelizowania roli farmaceuty.

O tym, że w Polsce jest niewystarczająca liczba farmaceutów, aby wszystkie apteki mogły funkcjonować zgodnie z przepisami, wiadomo już od dawna. Jak to się dzieje, że mimo tej oczywistej wiedzy, nikt niczego z tym nie robi? Co musiałoby się wydarzyć, by technicy, farmaceuci i właściciele zaczęli bać się łamania prawa?

Problem jest pochodną trzech kwestii – niewystarczająco precyzyjnych przepisów, brakiem poczucia nieuchronności kary oraz chęci zysku. W przypadku, o którym mówimy wystarczyłaby decyzja przedsiębiorcy o unieruchomieniu apteki w dniu urlopu farmaceuty i kaskada nieprawidłowości zakończona błędem technika nie miałaby miejsca. Jednak taka decyzja przedsiębiorcy wiąże się ze stratą finansową. Innymi słowy bezpieczeństwo pacjenta zostaje złożone na ołtarzu kalkulacji biznesowej. Ponieważ w sobotę inspekcja nie kontroluje aptek, ryzyko wykrycia nieprawidłowości jest niewielkie, a słupki sprzedażowe przekładają się na premie menadżerskie w niewielu głowach pojawia się refleksja. A powtarzam – wystarczyłoby zrozumienie, że prowadzenie biznesu apteczny wymaga odpowiedzialności i reakcja jednej osoby po stronie przedsiębiorcy i ta sytuacja nigdy by się nie wydarzyła (czytaj więcej: Tragedia w Jarocinie skutkiem modelu biznesowego sieci aptek?).

Dotychczasowa skala kontroli, jak widać nie pełni funkcji prewencyjnej. Taki stan rzeczy jasno wskazuje, że bez zmian systemowych sytuacja nie ulegnie poprawie.

Oczywiście wizja kary po burzy medialnej zadziała na wiele osób, ale to nie strach powinien determinować przestrzeganie przepisów tylko odpowiedzialność farmaceutów i zestaw przepisów, który powinien w jasny i precyzyjny sposób dawać kierownikom aptek realny wpływ na funkcjonowanie aptek pozwalający na podejmowanie niezależnych decyzji w każdej sytuacji, gdy wymaga tego interes pacjenta lub systemu ochrony zdrowia.

REKLAMA

W trakcie audycji w radio Tok FM i rozmowy, jaka odbyła się po emisji reportażu „Morfina”, prezes ZPA PharmaNET wydawał się zaskoczony poruszanymi tematami. Stwierdził między innymi, że nie wie nic o „farmaceutach-słupach” pracujących w aptekach sieciowych. Mógłbyś specjalnie dla niego dookreślić do zjawisko?

Prezesowi organizacji, której członkiem jest sieć, w której doszło do opisywanych wydarzeń nie pozostaje nic innego, jak się dziwić. Jego rolą jest obrona interesów swoich członków, a w tym przypadku nie ma nic co broni tę sytuację. Zdziwienie powinno być tym większe, że niedawno został przyjęty przez PharmaNET kodeks etyczny, który w zamyśle miał być świadectwem czystości i przejrzystości działań sieci aptecznych. Rzeczywistość bardzo szybko zweryfikowała te deklaracje.

Kwestię niewiedzy Pana Prezesa pozostawiam ocenie słuchaczy. Jako przedstawiciel samorządu oczekuję jednak od PharmaNET-u i wszystkich sieci aptecznych otwartej, publicznej deklaracji skierowanej do kierowników aptek, farmaceutów i techników farmaceutycznych w nich zatrudnionych będącej gwarancją prawa do zamknięcia apteki w przypadku nieobecności farmaceuty, gwarancją pracy zgodnej z przepisami oraz gwarancją wykonywania obowiązków w zakresie określonym dla każdej grupy zawodowej.

Wnioski jakie wynikają z tej sytuacji dla pracowników sieci są niezwykle gorzkie. Cele biznesowe powodują wywieranie presji na pracownikach mającej na celu realizację targetów nawet kosztem łamania przepisów.

W przypadku jakichkolwiek problemów zagrażających interesowi przedsiębiorcy rozwiązaniem jest dyscyplinarne zwolnienie farmaceuty i przerzucenie na niego winy. Zaangażowanie, wieloletnia wzorowa praca, czy jakiekolwiek zasługi nie mają żadnego znaczenia.

Ze swojej strony – wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej deklaruję wsparcie prawne dla każdego farmaceuty, którego swoboda wykonywania zawodu jest naruszana i który decyzjami przedsiębiorcy jest zmuszany do łamania przepisów.

Gorącym tematem w ostatnim czasie jest ustawa o zawodzie farmaceuty. Jej projekt trafił niedawno na biurko Ministra Zdrowia. Czy w tym projekcie znajdują się jakiekolwiek zapisy, które pozwoliłyby zapobiec takim sytuacjom i patologiom, jaka zdarzyła się w Jarocinie?

Jednym z podstawowych celów ustawy o zawodzie farmaceuty jest zagwarantowanie niezależności wykonywania zawodu farmaceuty i faktycznie zagwarantowanie obsady jest jednym z obszarów, jakie ta nowa regulacja ma objąć. Przepisy określające odpowiedzialność przedsiębiorcy za zapewnienie obsady fachowej w aptekach mają być jej integralną częścią. Na szczegóły musimy jednak poczekać do opublikowania projektu w ramach konsultacji publicznych. W mojej ocenie właśnie ustawa o zawodzie jest brakującym ogniwem, które ma szansę zatkać większość dziur systemowych, jeśli chodzi o apteki, zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych patologii poprzez udostępnienie farmaceutom narzędzi prawnych chroniących ich przed zakusami i wpływem nieuczciwych przedsiębiorców.

Na koniec jeszcze pytanie o ostatnie e-zmiany, jakie zaszły w Polskich aptekach. Czy cyfryzacja sposobu otaksowania recept, Dokumenty Realizacji Recepty i cały służący do tego system, mogą pomóc w identyfikacji opisywanych wyżej patologii na rynku aptecznym? Mam tutaj na myśli „przelogowywanie” się technika, na konto farmaceuty czy pracę jednego farmaceuty w kilku aptekach jednocześnie…

Tu znowu wracamy do kwestii nieprecyzyjności lub braku przepisów. Nowe systemy mogą wesprzeć inspekcję w wykrywaniu sytuacji braku farmaceuty w aptece, ale tylko i wyłącznie wówczas będziemy mieli jasno wyrażony wymóg identyfikacji pracownika apteki przez system apteczny wraz z sankcją za fałszowanie rekordów elektronicznych. Oraz gdy raportowaniu podlegać będą dane farmaceuty odpowiedzialnego za aptekę nawet gdy nie realizuje recept. Już dzisiaj raportujemy dane osoby realizującej, ale system jest użyteczny tylko i wyłącznie w sytuacjach, gdy dwóch różnych miejscach w tym samym czasie dojdzie do realizacji recepty przez osoby podpisujące się tym samym numerem PWZ.

W krajach, gdzie to zagadnienie zostało potraktowane poważnie farmaceuci i technicy farmaceutyczni są identyfikowani w systemie przy pomocy indywidualnych kart lub nawet dowodów osobistych z warstwą elektroniczną i tylko taki model pozwala na minimalizację przypadków funkcjonowania aptek bez farmaceutów. Żaden system informatyczny nie da efektu, jeżeli nie będzie woli po stronie regulatora i nadzorcy. Obecny model nadzoru nad rynkiem pęka w szwach, niemal z każdym obszarze znajdujemy coś co nie działa i tworzy okazje naginania lub wręcz łamania prawa. Zaklinanie rzeczywistości nie przyniosło do tej pory żadnych efektów, czas na zmiany i szybkie decyzje po stronie Ministra Zdrowia.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych