REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 3 września 2018

Lista aptek podejrzanych o prowadzenie przez podmioty nieuprawnione

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek opublikował listę 546 aptek (4% rynku), co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że po wejściu w życie ustawy AdA, zaczęły być prowadzone przez podmioty nieuprawnione.

fot. shutterstock.com

Powołuje się przy tym na realizację swoich statutowych celów, troskę o polski rynek aptek, a także niesienie pomocy Inspekcji Farmaceutycznej.

REKLAMA

Zgodnie ze stanowiskiem GIF (do pobrania tutaj), czyli organu kierującego (art. 110 u.p.f.) i ustalającego kierunki działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (art. 115.1. pkt 1 u.p.f.), zachodzą podstawy, aby wobec tych aptek wszcząć postępowanie mające na celu ustalenie, czy podejrzenie to jest zasadne i w konsekwencji – czy zachodzą podstawy do obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na ich prowadzenie.

REKLAMA

Zestawienie jest pokłosiem akcji ZAPPA, w której aptekarze zgłaszali apteki podejrzewane o przejęcie dokonane przez podmioty nieupoważnione. Nie jest to więc lista ostateczna, bo ciągle jest uzupełniana.
Wskazuje ono daty, w których wpisano w KRS nowych wspólników spółek prowadzących apteki ogólnodostępne po wejściu w życie ustawy AdA. Data wpisu nie jest datą transakcji przeniesienia udziałów. Dlatego sam fakt wpisania w KRS nowych wspólników po wejściu w życie ustawy AdA nie jest równoznaczny z tym, że przeniesienie własności udziałów również nastąpiło po wejściu w życie ustawy AdA. Niemniej, im dłuższy okres od wejścia w życie ustawy AdA do chwili wpisu nowych wspólników w KRS, tym większe jest prawdopodobieństwo, że i sama transakcja przeniesienia własności udziałów nastąpiła po wejściu w życie ustawy AdA.

Według ZAPPA, kluczowym dla postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym powinno być więc przede wszystkim ustalenie, czy czynności prawne związane z przejęciem zostały dokonane już po wejściu w życie ustawy AdA.
Stwierdzenie takiego faktu, zgodnie ze stanowiskiem GIF powinno uzasadniać rozważenie przez organy przesłanek obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia.

Twórcy zestawienia stwierdzają, że nie są w stanie dokonać takich ustaleń, dlatego też listę przekazują do wiadomości publicznej, w tym wiedzy organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w celu sprawdzenia słuszności podejrzeń. Podkreślają, że nie ma pewności, czy wymienione apteki zaczęły być prowadzone przez podmioty nieuprawnione, ale zachodzi takie podejrzenie, uzasadnione datami wpisów nowych wspólników w KRS.

ZAPPA jednocześnie przypomina, że art. 37ap stanowi o obligatoryjnym cofnięciu zezwolenia aptekom, które przestały spełniać warunki prowadzenia działalności, a do tych warunków z całą pewnością należą przepisy antykoncentracyjne.

Źródło: aptekarze.org.pl

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych