REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 15 września 2020

Lokal apteki ma służyć wyłącznie do obsługi pacjentów. Inna działalność niedopuszczalna…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

O tej sprawie pisaliśmy jako pierwsi już pod koniec lipca. Wtedy to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę właściciela apteki, na decyzje inspekcji farmaceutycznej, nakazujące usunięcie bankomatu z apteki. Dotarliśmy wtedy do decyzji GIF w tej sprawie, która pozwalała na opisanie sprawy. Jednak dopiero kilka dni temu w Portalu Orzeczeń udostępniono uzasadnienie wyroku WSA. Wracamy zatem do sprawy (czytaj więcej: Bankomat w aptece? Według inspekcji to niedopuszczalne…).

Przypomnijmy, że w 2015 roku Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie w sprawie umieszczonego w aptece bankomatu. Urządzenie skierowane było na chodnik znajdujący się przed apteką, jednak to wewnątrz jej lokalu znajdowało się zaplecze techniczne. Serwisowanie bankomatu (naprawy, uzupełnianie gotówki) odbywało się zatem we wnętrzu apteki. Jednocześnie osoby serwisujące bankomat wykonywały swoje prace samodzielnie bez wiedzy personelu apteki w godzinach pracy apteki. Miejsce na urządzenie wygospodarowano z powierzchni podstawowej apteki (część izby ekspedycyjnej i pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego). Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał to za naruszenie i nakazał usunięcie bankomatu z apteki. Tę decyzję podtrzymał też GIF.

Bankomat w aptece jest niedopuszczalny

Sprawa ostatecznie trafiła więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który decyzję inspektorów podtrzymał. Sąd zgadza się ze stanowiskiem GIF, że lokal apteki powinien być przeznaczony wyłącznie do obsługi klientów apteki – pacjentów.

REKLAMA

– Niedopuszczalne jest, aby przedsiębiorca prowadzący aptekę dokonywał po uzyskaniu zezwolenia na jej prowadzenie, zmian technicznych w lokalu apteki celem prowadzenia w niej innej działalności gospodarczej nie związanej z celem funkcjonowania apteki ogólnodostępnej – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

REKLAMA

WSA zwrócił uwagę, że przepisy Prawa farmaceutycznego nie dają możliwości prowadzenia w aptece żadnej innej działalności od wymienionej w ustawie. Nie podlega zatem dyskusji, iż w aptece nie może być prowadzona działalność polegająca na świadczeniu usług bankomatowych (czytaj również: GIF: należy ponownie rozpatrzeć, czy wydać zezwolenie na prowadzenie apteki bez lokalu).

Zdaniem Sądu organy obu instancji prawidłowo stwierdziły, że właściciel apteki doprowadził do naruszenia wymagań dotyczących obrotu produktami leczniczymi, umieszczając bankomat na części powierzchni lokalu apteki i umożliwiając w ten sposób świadczenie w niej usług bankomatowych. W tej sytuacji nie miało znaczenia, w jaki sposób wydzielono powierzchnię na bankomat.

Sygn. akt VI SA/Wa 2281/19

©MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych