Loperamid na cenzurowanym | farmacja.pl

Loperamid na cenzurowanym

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-10-17 12:28:19 /

Uwielbiany przez polskich pacjentów loperamid, znalazł się pod lupą amerykańskiej agencji leków. FDA ostrzega przed przekraczaniem rekomendowanej dawki dobowej, gdyż może to pociągać za sobą poważne problemy zdrowotne.

Przedawkowanie loperamidu może być związane z nadużyciem, albo wynikać z błędu użytkowania. Tymczasem może ono prowadzić do poważnych zaburzeń rytmu serca. Ryzyko zwiększa się, kiedy wysokie dawki loperamidu skojarzone są z lekami wchodzącymi w interakcje z omawianym lekiem przeciwbiegunkowym. W skrajnych przypadkach może dojść do śmierci.

FDA rekomenduje profesjonalistom traktowanie loperamidu jako substancji mogącej potencjalnie wpływać na wydłużenie odstępu QT, pojawianie się torsade de pointes i zatrzymanie akcji serca. Przepisując lub wydając produkty zawierające lek przeciwbiegunkowy, za każdym razem należy poinformować pacjenta o sposobie dawkowania i możliwym ryzyku ciężkiej arytmii serca po przedawkowaniu.
Z kolei pacjenci powinni przyjmować lek zgodnie z dawkowaniem podanym na opakowaniu i nie stosować samodzielnie leku dłużej niż 2 dni bez konsultacji z lekarzem. W przypadku podejrzenia nadużywania loperamidu alarmującymi objawami są omlednia, szybkie lub nieregularne bicie serca, czy utrata reakcji.

Loperamid jest na amerykańskim rynku od 40 lat. Do 2015 r. FDA otrzymała prawie 50 raportów opisujących ciężkie zaburzenia rytmu serca po stosowaniu dużych dawek loperamidu. U 31 pacjentów wymagana była hospitalizacja, 10 osób zmarło. Do tej pory raporty dotyczące ciężkich zaburzeń sercowych dotyczyły głównie osób celowo przyjmujących wysokie dawki leku (np. w celu odurzenia, samodzielnej próby wyjścia z uzależnienia opioidowego). Były to dawki rzędu 70 mg do 1600 mg dziennie, Kilka raportów dotyczyło pacjentów stosujących równocześnie wysokie dawki loperamidu z substancjami wchodzącymi z nim w interakcje. Do takich substancji należy klarytromycyna, erytromycyna, itrakonazol, ranitydyna, a także chinina, obecna w napojach typu tonik.

www.fda.gov

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj