REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 17 października 2016

Loperamid na cenzurowanym

REKLAMA

Przedawkowanie loperamidu może być związane z nadużyciem, albo wynikać z błędu użytkowania. Tymczasem może ono prowadzić do poważnych zaburzeń rytmu serca. Ryzyko zwiększa się, kiedy wysokie dawki loperamidu skojarzone są z lekami wchodzącymi w interakcje z omawianym lekiem przeciwbiegunkowym. W skrajnych przypadkach może dojść do śmierci.

FDA rekomenduje profesjonalistom traktowanie loperamidu jako substancji mogącej potencjalnie wpływać na wydłużenie odstępu QT, pojawianie się torsade de pointes i zatrzymanie akcji serca. Przepisując lub wydając produkty zawierające lek przeciwbiegunkowy, za każdym razem należy poinformować pacjenta o sposobie dawkowania i możliwym ryzyku ciężkiej arytmii serca po przedawkowaniu.

Z kolei pacjenci powinni przyjmować lek zgodnie z dawkowaniem podanym na opakowaniu i nie stosować samodzielnie leku dłużej niż 2 dni bez konsultacji z lekarzem. W przypadku podejrzenia nadużywania loperamidu alarmującymi objawami są omlednia, szybkie lub nieregularne bicie serca, czy utrata reakcji.

REKLAMA

Loperamid jest na amerykańskim rynku od 40 lat. Do 2015 r. FDA otrzymała prawie 50 raportów opisujących ciężkie zaburzenia rytmu serca po stosowaniu dużych dawek loperamidu. U 31 pacjentów wymagana była hospitalizacja, 10 osób zmarło. Do tej pory raporty dotyczące ciężkich zaburzeń sercowych dotyczyły głównie osób celowo przyjmujących wysokie dawki leku (np. w celu odurzenia, samodzielnej próby wyjścia z uzależnienia opioidowego). Były to dawki rzędu 70 mg do 1600 mg dziennie, Kilka raportów dotyczyło pacjentów stosujących równocześnie wysokie dawki loperamidu z substancjami wchodzącymi z nim w interakcje. Do takich substancji należy klarytromycyna, erytromycyna, itrakonazol, ranitydyna, a także chinina, obecna w napojach typu tonik.

REKLAMA

www.fda.gov

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych