Los setek aptek w rękach sądów | farmacja.pl

Los setek aptek w rękach sądów

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-15 08:53:39 /

Jeszcze w tym tygodniu sąd zadecyduje o losie setek aptek. Będzie to pierwszy wyrok w sprawie dotyczącej cofnięcia zezwolenia aptece, która przekroczyła jednoprocentowy próg koncentracji. Setki aptek mogą stracić z tego powodu zezwolenia na działalność.

- Od 2014 r. między właścicielami aptek a inspekcją farmaceutyczną toczy się spór o interpretację przepisów dotyczących liczby aptek, które może prowadzić jeden przedsiębiorca. Chodzi o art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 prawa farmaceutycznego, zgodnie z którym „zezwolenia nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie (...) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych" – pisze w Rzeczpospolitej Mateusz Grzech z Kancelarii Prawnej Duraj Reck i Partnerzy.

Kilka lat temu inspekcja farmaceutyczna przyjęła nową interpretację art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego. Urzędnicy uważają, że przepis ten nie tylko wskazuje na sytuacje, kiedy przedsiębiorca nie może uzyskać nowego zezwolenia na prowadzenie apteki, ale również ustanawia dozwolony próg koncentracji, będący jednym z wymogów prowadzenia apteki. Musi on być spełniany przez cały okres korzystania z już wydanego zezwolenia. Znaczna ilość aptek na terenie kraju stanęła więc w obliczu groźby likwidacji. Nie dziwi więc, że dało to początek zaciekłemu sporowi prawnemu, który dotarł na szczebel Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Już 16 listopada przed WSA zapaść może pierwszy wyrok w tej sprawie. Jego praktyczne znaczenie dla kształtu rynku farmaceutycznego w Polsce trudno przecenić.
Zdaniem zwolenników interpretacji przepisów dopuszczającej odbieranie zezwoleń, do których należą w szczególności samorząd aptekarski i organy inspekcji farmaceutycznej, sens spornej regulacji, którym jest ograniczenie koncentracji aptek do wskazanego w nim poziomu, byłby wypaczony, gdyby odnosić go wyłącznie do nowych zezwoleń. Równałoby się to bowiem przyzwoleniu na jego omijanie i byłoby sprzeczne z celem, jaki przyświecał ustawodawcy przy jego wprowadzaniu. Z kolei przeciwnicy takiej interpretacji, w tym wiele autorytetów z dziedziny prawa, jak i organizacje broniące praw przedsiębiorców, podkreślają, że przepis ten, jako wyjątek od konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej, nie może być interpretowany rozszerzająco. Winien być odnoszony wyłącznie do sytuacji jednoznacznie w nim wskazanych, a zatem stosowany tylko do nowych zezwoleń.

- Wskazują oni również, że rozszerzająca wykładnia art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego prowadzi do szeregu paradoksów, w tym tzw. problemu kuli śniegowej, gdzie cofanie zezwoleń, zmniejszając ogólną liczbę aptek w województwie, od której obliczany jest próg 1 proc., samo w sobie może skutkować koniecznością cofania dalszych zezwoleń, bez podejmowania przez podmioty, którym zezwolenia te przysługują, jakichkolwiek działań koncentracyjnych – pisze Mateusz Grzech.

Więcej na ten temat pisze Rzeczpospolita.

Źródło: rp.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj