Dla farmaceutów

Czasopismo

Dwumiesięcznik

Cena: 99,99 zł
za 6 numerów

Największy specjalistyczny magazyn dla farmaceutów!

 • Liczący 120 stron magazyn jest największym czasopismem dla farmaceutów dostępnym
  na rynku wydawniczym.

 • W każdym numerze ekskluzywne wywiady
  z ekspertami i opracowania zagadnień związanych z codzienną praktyką apteczną.

 • Artykuły naukowe i materiały edukacyjne pozwalają realizować obowiązek ustawicznego kształcenia.

7 powodów, dla których warto prenumerować magazyn MGR.FARM

 1. To największy magazyn branżowy dla farmaceutów tworzony przez zespół redakcyjny jednego z najpopularniejszych serwisów internetowych dla farmaceutów.
 2. Niemal wszyscy autorzy piszący do MGR.FARM to farmaceuci!
 3. Darmowa wysyłka – koszt wysyłki jest wliczony w cenę zakupu zarówno prenumeraty, jak i pojedynczych egzemplarzy!
 4. Zakup magazynu w prenumeracie, to najkorzystniejsza opcja cenowa.
 5. Artykuły i wywiady zamieszczone w magazynie MGR.FARM nie były nigdzie i nigdy wcześniej publikowane.
 6. Magazyn porusza wszystkie aspekty pracy i życia farmaceutów: prawo, opieka farmaceutyczna, receptura, historia, pasje, styl życia.
 7. Unikatowe opowiadanie „Stażysta” napisane specjalne dla czytelników magazynu MGR.FARM przez znanego autora Thomasa Arnolda!

Koszt pojedynczego egzemplarza to 19,90 zł (z VAT). Kupując roczną prenumeratę płacisz tylko 16,67 zł (z VAT) za każdy numer
(99,99 zł z VAT za 6 numerów).

W najnowszym numerze piszą dla Was m.in:

Łukasz Waligórski
Anna Rogala
Anna Makowska
Jan Szulc
Magdalena Stolarczyk
Iwona Napierała
Karolina Morze
Maciej Bilek
Konrad Okurowski
Arkadiusz Przybylski

Tylko w magazynie MGR.FARM opowiadanie pt.:

Kuba to świeżo upieczony magister farmacji, który odbywa półroczny staż w aptece. Praca nie jest łatwa, ale jak na razie wszystko idzie dobrze. Aż do pewnej pomyłki, która kończy się tragicznie dla jednej z pacjentek. Młody człowiek przerażony konsekwencjami swojego błędu zaczyna szukać wyjścia z trudnej sytuacji. W swoją intrygę wplątuje kolejne osoby…

 

„Stażysta” to trzymające w napięciu do samego końca opowiadanie przygotowane specjalnie dla czytelników MGR.FARM przez znanego autora kryminałów – Thomasa Arnolda. Pod tym pseudonimem kryje się farmaceuta Arnold Płaczek, który jak nikt inny uchwycił realia polskiej apteki i ryzyka zawodowego farmaceutów…

Spis treści najnowszego wydania

 • Wstępniak Łukasz Waligórski – str. 3
 • Listy od czytelników – str. 5
 • Przegląd naukowy – str. 6
 • Potrzebujemy ewolucji etyki aptekarskiejŁukasz Waligórski – str. 11
 • Sprzeciw sumienia farmaceutyMałgorzata Prusak, Marcin Olszówka – str. 16
 • Etyka w biznesie i biznes w etyceAnna Rogala – str. 22
 • Nie tylko etatJan Szulc – str. 27
 • CV a RODOArkadiusz Szczudło, Konrad Cichoń – str. 32
 • Odżywianie pacjentów onkologicznychIwona Napierała – str. 36
 • Ospa wietrzna: fakty, mity i samoleczenieKarolina Morze – str. 40
 • Wszawica: przegląd aptecznego asortymentuMateusz Jabłoński – str. 46
 • Nie jakoś, ale jakość!Emilia Gąsińska – str. 52
 • Wycena i raportowanie leków recepturowychArek Przybylski – str. 56
 • Odpisy receptKonrad Okurowski – str. 60
 • Roztwory w recepturzeArek Przybylski – str. 64
 • Książki niepodległości: nauka o sporządzaniu leków i ich postaciachMaciej Bilek – str. 69
 • Zdążyć przed wirusemSylwia Ziółkowska – str. 72
 • Przegląd naukowy opieki farmaceutycznej – str. A2
 • Problemy lekowe – IPPZuzanna Miś – str. A4
 • Przegląd lekowy Marcin Snoch – str. A8
 • AlgorytmMarcin Snoch – str. A9
 • Parentingowe pytaniaMagdalena Stolarczyk – str. A9
 • Ala ma kołaŁukasz Waligórski – str. L4
 • Tyfusowa MarySylwia Ziółkowska – str. L8
 • Fakty i mity o grypieAgnieszka Skrzetuszewska – str. A12
 • Matka farmaceutka i matka gorylicaKarolina Morze – str. A17
 • Stawiajmy na sezonowośćAnia Makowska – str. A18
 • CzechyEmilia Krupa – str. A20
 • By nie było bliznMarzena J. Kokot – str. A24
 • Coolturalnie – str. A26
 • „Stażysta”Thomas Arnold – str. L29
Koszt wysyłki jest wliczony w cenę prenumeraty

PRENUMERATA ROCZNA NA 2018/2019 ROK

PRENUMERATA ROCZNA

WERSJA PAPIEROWA

99,99 zł

PRENUMERATA ROCZNA I ELEKTRONICZNA

Z DOSTĘPEM DO E-ARCHIWUM

219,90 zł

Chcesz kupić tylko najnowszy numer?

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz