REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 29 stycznia 2019

Mammobus pod apteką nie stanowi jej reklamy?

Artykuł pochodzi z serwisu

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny umorzył w całości postępowanie w sprawie podejrzenia złamania zakazu reklamy przez jedną z aptek. Miała ona organizować badania mammograficzne i informować o tym mieszkańców za pomocą ulotek.

Na plakatach oraz w ulotkach rozsyłanych do mieszkańców jednego ze śląskich miast, informowano o organizacji bezpłatnych badań mammograficznych. Jako miejsce przeprowadzania badań wskazywano adres w jednej z aptek. W rezultacie okręgowa izba aptekarska złożyła wniosek o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem złamania w tej sytuacji zakazu reklamy aptek (art. 94a Prawa farmaceutycznego). Wskazywała ona, że wykorzystywanie badań mammograficznych do promocji i reklamy apteki nie powinno mieć miejsca.

Śląski WIF wszczął postępowanie administracyjnego w tej sprawie. Urzędnicy przeanalizowali m.in. treść ulotek, które były kolportowane do mieszkańców. Stanowiły one zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne. Zamieszczono w nich tekst: „Badanie odbędzie się (…). (wtorek) (…) Apteka (…)”

REKLAMA

W trakcie postępowania spółka, do której należała apteka, kategorycznie zaprzeczała by organizowała w aptece jakiekolwiek badania mammograficzne. Jednocześnie wskazała inną firmę, jako adresata pytań o badania oraz treść ulotek. Śląski WIF zwrócił się więc do niej z wnioskiem o wyjaśnienia.

REKLAMA

Adres apteki, jako lokalizacja mammobusa

Firma wyjaśniła, że badania te wykonywano w pomieszczeniach mobilnych, w tzw. mammobusie. Adres apteki posłużył jedynie za miejsce lokalizacji mammobusu. Został wskazany w materiałach informacyjnych, jako miejsce pozwalające pacjentkom na identyfikację stacjonowania pojazdu.

– Wykonanie badania było natomiast nieodpłatne i w żaden sposób nie było powiązane z faktem korzystania z usług apteki. Pacjentki nie miały potrzeby, w trakcie badań, wchodzenia do pomieszczeń apteki. W czasie wykonywania badań nie prowadzono żadnych czynności o charakterze informacyjnym, ani tym bardziej reklamowym dotyczących działalności apteki – wyjaśniał organizator badania.

Firma wskazywała też, że miejsce gdzie parkowano mammobus jest miejscem publicznym (parking) i należy do gminy. Działania firmy miały charakter prozdrowotny, a jego jedynym celem było rozpowszechnianie informacji o bezpłatnych badaniach i realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w świetle zgromadzonego materiału dowodowego stwierdził, że brak jest dowodów, potwierdzających prowadzenie reklamy apteki. W rezultacie w związku ze stwierdzeniem bezprzedmiotowości postępowania, zostało ono umorzone w całości.

Sygn. akt DNA.8523.40.2017

reklama.40.2017.2018.06.29 decyzja umorzenie w calosci — SKAN

 

Źródło: ŁW/Śląski WIF

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych