REKLAMA
Autor: Karolina Morze Opublikowano: 4 stycznia 2019

Matka farmaceutka i legendarne choroby wieku dziecięcego

Artykuł pochodzi z serwisu

Żyjemy we wspaniałych czasach. Medycyna pozwala nam trzymać w ryzach najbardziej śmiercionośne zarazy, które jeszcze niedawno dziesiątkowały całe populacje. Mamy dostęp do leków, które potrafią wyleczyć powszechne schorzenia w krótkim czasie. Możemy bez większych problemów skorzystać z leczenia specjalistycznego i zasięgnąć opinii fachowców na całym świecie. Mimo to istnieją takie przypadłości, na które współczesna medycyna nie ma rady, a które są zmorą każdego świeżo upieczonego rodzica…

Jak wygląda  legendarne trio schorzeń wieku niemowlęcego, których głównym objawem jest płacz dziecka i bezsenność rodziców? Kolki, ząbkowanie i skaza białkowa. Te trzy dolegliwości są też częstym tematem opowieści siejących postrach wśród przyszłych rodziców. Już od momentu pojawienia się dwóch kresek na teście ciążowym, programuje się postrzeganie płaczu malucha, jako coś nieprawidłowego i niepożądanego, sugerując, że jego przyczyną jest stan patologiczny, przekonując tym samym rodziców, że rodzicielstwo nie ma prawa być radosnym doświadczeniem, bo jak nie kolki, to ząbki, a jak nie ząbki to skaza.

Kolka

W świadomości rodziców kolki to schorzenie tak powszechne, że z pewnością przytrafi się także ich dziecku. W rezultacie więc wystarczy krótka konsultacja z Internetem, żeby zyskać pewność. Razem ze zdalną diagnozą, w parze idzie szereg pomocnych rad i propozycji leczenia. Zaczynając od podawania dziecku jedynych słusznych niemieckich kropel, kończąc na wzywaniu egzorcysty. A gdy to nie pomoże, może jednak nie są to kolki, ale wychodzące ząbki.

REKLAMA

Ząbkowanie

Ząbki, według niektórych mogą wychodzić już w wieku trzech miesięcy. Przebijające się przez dziąsła siekacze rzekomo powodują u dzieci szereg dolegliwości. Wymienia się tu chociażby spadek odporności, choroby górnego układu oddechowego, zapalenie ucha, zmiany osobowości, bezsenność, zmiany w oddawaniu stolca i wiele innych. Uważa się, że dzieciom można ulżyć w bólu podając w najlepszym przypadku maści z lidokainą, a w ekstremalnych przypadkach alkohol. Gdy i to zawiedzie, na pewno mamy do czynienia ze skazą białkową.

REKLAMA

Skaza białkowa

Skaza białkowa to schorzenie-kameleon. W zależności od objawów i internetowego rozpoznania różnicowego (nie-kolki i nie-ząbki), może wyglądać w zasadzie dowolnie. Nawet nie zawsze musi przebiegać z wypryskiem (jeśli dziecko nie ma wysypki, to z pewnością lada moment dostanie). Każde męczące zachowanie dziecka łatwo zwalić na skazę białkową. A winne najczęściej jest mleko matki, więc należy przejść na karmienie mieszanką.

Wszystko to oczywiście bzdurne teorie, nie potwierdzone żadnymi dowodami. W rzeczywistości kolki to schorzenie, które dotyka 10-30% dzieci. Żeby je zdiagnozować potrzebny jest dobry wywiad i spełnienie kilku konkretnych warunków. By wyleczyć – trzeba po prostu poczekać. Można też stosować metody, łagodzące dyskomfort dziecka. Zęby przebijają się przez dziąsła średnio w okolicach 7-8 miesiąca życia. Bardzo rzadko zdarza się czteromiesięczny brzdąc z siekaczami, a wiele maluchów ma czym gryźć dopiero w okolicy pierwszego roku życia.

Skaza białkowa jest zwyczajową nazwą odpowiadającą alergii lub nietolerancji pokarmowej na różne grupy białek, ekstremalnie rzadko pochodzenia matczynego. Częstość występowania alergii w okresie niemowlęcym wg NIAiD wynosi 6-8%, więc wcale nie dotyczy większości maluszków. I nie jest wcale zasadą, że w przypadku wystąpienia któregoś z tych zdarzeń, nasze dziecko zamieni się ze słodkiego aniołka w bestię chaosu.

Tak naprawdę to nie choroby są problematyczne, ale nasze niezrozumienie i złe nastawienie do płaczu dziecka, wpajane od początku naszej rodzicielskiej kariery. Przyczyn płaczu jest wiele, bo to jedyny sposób komunikacji maluszka z otoczeniem. W większości przypadków nie jest on objawem legendarnej zarazy wieku dziecięcego i poradzić sobie z nim można starymi, dobrymi, domowymi sposobami. Spokojem i bliskością mamy.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz