Metalowa ścianka w aptece, a przechodniość izby ekspedycyjnej | farmacja.pl

Metalowa ścianka w aptece, a przechodniość izby ekspedycyjnej

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-08-22 09:55:00 /

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję WIF o odmowie udzielenia zezwolenia na prowadzenia apteki, z powodu niewłaściwego przygotowania lokalu. Problemem okazała się izba ekspedycyjna, którą od reszty apteki oddzielono metalową ścianką. Zdaniem WIF to nie zapewniało warunków niezakłóconej pracy farmaceutom...

Jak donosi Rzeczpospolita, spółka prowadząca od dziesięciu lat na terenie Warszawy i okolic kilka aptek ogólnodostępnych wystąpiła o udzielenie zezwolenia na otwarcie kolejnej. Inspektorzy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego stwierdzili jednak, że lokal przeznaczony na aptekę nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Problemem okazała się izba ekspedycyjna, która była pomieszczeniem przechodnim, umożliwiającym przejście z jednej części apteki do drugiej - a nie powinna. Decyzję WIF podtrzymał GIF, w rezultacie sprawa traciła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Spółka zarzucała błędną wykładnię pojęcia prawidłowej organizacji pracy, bezpieczeństwa ekspedycji leków oraz przechodniości izby ekspedycyjnej. Jej zdaniem po postawieniu metalowej ścianki izba ekspedycyjna nie jest już pomieszczeniem przechodnim.WSA podzielił jednak stanowisko inspektorów farmaceutycznych i oddalił skargę. Zdaniem sądu z akt administracyjnych, opisów technicznych i dwukrotnych oględzin lokalu wynika, że izba ekspedycyjna jest wciąż pomieszczeniem przechodnim. Tymczasem farmaceuta musi mieć zapewnione warunki do niezakłóconej pracy przy ladzie ekspedycyjnej. Przechodnia izba ekspedycyjna nie zapewnia też prawidłowej organizacji pracy.

Wyrok WSA potwierdził także Naczelny Sąd Administracyjny, który uznał, że istnienie dwóch odrębnych wejść do apteki nie jest właściwą odpowiedzią na zakaz funkcjonowania izby ekspedycyjnej jako pomieszczenia przechodniego. W myśl przepisów rozporządzenia liczba pomieszczeń apteki oraz ich powierzchnia, kształt i wyposażenie muszą gwarantować jej prawidłowe funkcjonowanie. Skoro proponowany przez spółkę lokal tego nie zapewniał, były podstawy do odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Więcej na ten temat na stronach Rzeczpospolitej.

Źródło: rp.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj