REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 13 lipca 2018

MF: Brak informacji o nieprawidłowościach w rozliczeniach podatkowych sieci aptecznych

Artykuł pochodzi z serwisu

Ministerstwo Finansów poinformowało, że do resortu do tej pory nie wpływały informacje analityczne o nieprawidłowościach w rozliczeniach podatkowych podmiotów prowadzących sieci apteczne. Nie było więc podstaw do oceny poziomu ryzyka unikania opodatkowania ukierunkowanej na podmioty z tej branży i wszczynania kontroli wobec tej grupy podmiotów.

Zdaniem resortu niski faktyczny poziom opodatkowania podmiotów działających w tej branży musi zatem wynikać ze zdarzeń o charakterze indywidualnym (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Pod koniec czerwca Tomasz Kostuś, poseł Platformy Obywatelskiej, zapyta Minister Finansów o przyczyny odprowadzania przez sieci apteczne tak niewielkich podatków w porównaniu z ich dochodami. Poseł zaapelował też o wnikliwą analizę rynku aptekarskiego w Polsce (czytaj więcej: Poseł o problemie z opodatkowaniem sieci aptecznych).

Na początku maja br. na łamach publikacji dziennika „Rzeczpospolita” podano do opinii publicznej informację o tym, że największe sieci apteczne odprowadzają wyjątkowo niskie podatki w stosunku do ich dochodów (czytaj więcej: Czy sieci aptek sztucznie generowały straty?).

Tomasz Kostuś postanowił zapytać więc Ministerstwo Finansów z czego wynika fakt, że sieci apteczne odprowadzają tak niewielkie podatki w porównaniu z ich dochodami.

– Przepisy ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują szczególnych, preferencyjnych, zasad opodatkowania odnoszących się do podmiotów prowadzących działalność handlową na rynku farmaceutycznym (sieci apteczne) – zapewnia Ministerstwo Finansów. – Podmioty te podlegają takim samym regulacjom podatkowym, jak pozostali podatnicy tego podatku i nie korzystają z żadnych ulg i preferencji podatkowych w podatku dochodowym, z wyjątkiem ulg i odliczeń, które przysługują wszystkim podatnikom tego podatku.

Zdaniem resortu niski faktyczny poziom opodatkowania podmiotów działających w tej branży musi zatem wynikać ze zdarzeń o charakterze indywidualnym.

– To, czy zdarzenia te mają charakter zdarzeń uzasadnionych ekonomicznie wykazać może wyłącznie ewentualna kontrola dotycząca konkretnego podmiotu. Na bazie danych wynikających ze składanych przez podatników zeznań nie można poczynić wiążących ustaleń w tym zakresie – twierdzi Ministerstwo Finansów.

Jednocześnie resort zapewnia, że nie wpływały do niego informacje analityczne o nieprawidłowościach w rozliczeniach podatkowych podmiotów prowadzących sieci apteczne. W związku z tym nie było podstaw do oceny poziomu ryzyka unikania opodatkowania ukierunkowanej na podmioty z tej branży i wszczynania kontroli wobec tej grupy podmiotów.

– Jednocześnie należy podkreślić, iż czynności analityczne bazująca na danych wynikających z deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych prowadzone są w odniesieniu do wszystkich kategorii podmiotów, niezależnie od branży w jakiej działają – pisze Ministerstwo Finansów. – W związku z wystąpieniem Pana Posła czynności te skoncentrują się również na branży, o której mowa w interpelacji.

Resort jednocześnie zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2018 r weszła w życie ustawa, której celem było uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych w sposób zapewniający powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Ustawa ta stanowiła kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT.

Rozwiązania zaproponowane w tej ustawie były reakcją na konkretne działania podatników skutkujące, niezasadnym obniżaniem ich bazy podatkowej. Do stosowanych przez podatników mechanizmów, którym przeciwdziałać miały zmiany proponowane tą ustawą, należało przede wszystkim:

 • kompensowanie, sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych, z dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej (z działalności operacyjnej),
 • nadmierne finansowanie podatnika długiem,
 • transferowanie dochodu podatnika do podmiotów położonych w państwach stosujących preferencyjne reżimy opodatkowania,
 • przeszacowywanie, bez wykazywania przychodów, wartości aktywów, w tym w szczególności wartości niematerialnych i prawnych (np. znaków towarowych),
 • wykorzystywanie podatkowej grupy kapitałowej jako instytucji służącej optymalizacji podatkowej

Celem przeciwdziałania stosowaniu ww. mechanizmów, jak również innych form agresywnej optymalizacji podatkowej w ww. ustawie przewidziano m.in:

 • wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika;
 • modyfikację przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (kosztów finansowania dłużnego);
 • modyfikację przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej;
 • modyfikację przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK);
 • wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych, a także przepisów precyzujących pojęcie „nabycia” wartości niematerialnej i prawnej;
 • wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.

Źródło: sejm.gov.pl

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych