Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 17 listopada 2016

Michał Byliniak: Dla przyszłości zawodu farmaceuty kierunek jest tylko jeden

– Nikt nie lubi poczucia braku stabilności – pisze Byliniak […]

– Nikt nie lubi poczucia braku stabilności – pisze Byliniak wyjaśniając, że na tym grają teraz przedsiębiorcy sieciowi strasząc pacjentów zamykaniem aptek, a farmaceutów utratą pracy i podburzając swoich pracowników przeciwko samorządowi.

Wiceprezes NRA zapewnia, że w tym przypadku zaproponowane zmiany w przepisach nie wprowadzają ryzyka ani dla pacjentów ani dla pracowników, ale w długiej perspektywie czasu pozwalają zabezpieczyć niezależność farmaceuty na każdym poziomie.

– Jaka ona jest najlepiej wiedzą osoby, które teraz dostają z centrali sieci do podpisania listy do NRA – wyjaśnia Byliniak. – Interes farmaceutów/niewłaścicieli (w tym tych zatrudnionych w sieciach) jest jednym z najważniejszych, jaki mamy na horyzoncie. Dociera do nas mnóstwo informacji o tym jak wygląda praca w sieciach – bezpośrednio od naszych koleżanek i kolegów. Jak łatwo się domyśleć większość z nich jest przekazywana z prośbą o zachowanie anonimowości. Dla każdego jasne jest dlaczego.

Michał Byliniak zwraca uwagę, że tym co wyróżnia farmaceutów jest właśnie niezależność i ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzają ich pacjenci i to że ta niezależność ma w pierwszej kolejności przekładać się na zdrowie pacjenta, a nie na zysk firmy.

– Wszyscy farmaceuci mogą na tych zmianach tylko zyskać – zapewnia wiceprezes NRA. – Są tylko dwa możliwe scenariusze, a drugim jest przejęcie 70% rynku przez sieci (30% stanowią apteki na wsiach), zmniejszenie liczby aptek i ustanowienie stabilnego sieciowego oligopolu z wszystkimi tego scenariusza konsekwencjami dla pacjentów i farmaceutów. Nie ma innych opcji – nigdzie na świecie nie ma rozwiązania pośredniego – przekonuje Byliniak dodając, że każdy farmaceuta musi przemyśleć sam jaki scenariusz jest dla niego lepszy.

– Dla przyszłości zawodu kierunek jest tylko jeden. Dla przyszłości dużej grupy ambitnych i przedsiębiorczych młodych farmaceutów również. A przede wszystkim nie ma innej racjonalnej alternatywy dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia – alternatywy, której podstawą nie jest rozwój biznesu i maksymalizacja zysku. Wybór jest prosty, a na koniec dnia dowiemy się czy przyszłością i zdrowiem pacjentów zajmować się będą farmaceuci czy biznes, koordynatorzy czy inwestorzy.

Wiceprezes NRA zapewnia, że dzisiejszy samorząd aptekarski nie jest reprezentacją właścicieli aptek: – Nigdy wcześniej nie było w samorządzie zaangażowanych tylu ‘niewłaścicieli’ – podkreśla Byliniak jednocześnie zachęcając do kontaktu wszystkich, którzy mają wątpliwości co do potencjalnych efektów zmian, jakie być może wejdą w życie. – Chętnie porozmawiam i wyjaśnię każdy punkt – zapewnia wiceprezes NRA.

– Głęboko wierzę, że na końcu zwycięży dbałość o pacjenta i zrozumienie, że to farmaceuta jest kluczem do zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki nad pacjentem, a nie straszenie społeczeństwa przez przedsiębiorców, którzy do dzisiaj wielokrotnie działali niezgodnie z przepisami w celu maksymalizacji zysku.

Michał Byliniak dodaje, że realnym ryzykiem dla pracowników sieci nie jest nowy projekt, ale fakt intencyjnego przekraczania przez sieci 1% i to że już za chwilę może się okazać, że ponad 1000 aptek zostanie zamknięte za łamanie przepisów antykoncentracyjnych. I trudno będzie tę sytuację zrzucić na samorząd czy farmaceutów-właścicieli.

Źródło: Facebook

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz