REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 21 grudnia 2018

Miejscowe i doustne leczenie kataru – rola farmaceuty w rekomendacji produktu

Ostry stan zapalny błony śluzowej nosa i zatok  (OZNZ), objawiający się uczuciem niedrożności nosa,  wodno-śluzową wydzieliną, dyskomfortem oddychania przez nos, bardzo często pojawia się w przebiegu infekcji górnych oddechowych. Ze względu na to, że błona śluzowa wyścielająca jamę nosa i zatok stanowi morfologiczną i czynnościową całość, w większości przypadków „kataru”,  stan zapalny obejmuję również zatoki przynosowe.

Poza tym, pacjentom  mogą dokuczać objawy towarzyszące, typowe dla przeziębienia jak uczucie rozbicia, suchy kaszel, podwyższona temperatura.

Warto zaznaczyć, że nawet 98% przypadków OZNZ ma etiologię wirusową, a do najczęstszych patogenów wywołujących to schorzenie należą rinowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy.  Według wytycznych Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, zakażenia bakteryjne obserwowane są bardzo rzadko, najczęściej jako powikłanie infekcji  wirusowej i dotyczą jedynie 0,5 -2% przypadków u dorosłych pacjentów. Ze względu na samoorganiczajacy się charakter infekcji górnych dróg oddechowych i niewielkie ryzyko powikłań, farmaceuta powinien odgrywać istotną rolę w doradztwie pacjentowi, który skarży się na objawy ostrego zapalenia nosa i zatok.

REKLAMA

Podstawowym postępowaniem w terapii ostrego zapalenia błony śluzowej i zatok przynosowych jest leczenie objawowe, mające na celu poprawę  samopoczucia pacjenta. W celu udrożnienia nosa i zatok, przywrócenia swobodnego oddychania przez nos, korzystne jest zalecenie choremu leków o działaniu obkurczającym naczynia krwionośne błon śluzowych nosa, należących do grupy tzw. sympatykomimetyków. Wśród dostępnych na rynku produktów, wyróżniamy leki do stosowania miejscowego (ksylometazolina, oksymetazolina) oraz do podania doustnego (pseudoefedryna, fenylefryna).

REKLAMA

Sympatykomimetyki podawane miejscowo, występują najczęściej w postaci kropli lub aerozoli do nosa. Jednym z produktów leczniczych wskazanych do łagodzenia objawów stanów zapalnych nosa i zatok przynosowych, który możemy zaproponować pacjentowi jest lek Otrivin Katar i Zatoki. Jego główną substancją czynną jest pochodna imidazoliny – ksylometazolina. Działając poprzez receptory α-adrenergiczne, powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych błony śluzowej, przez co zmniejsza obrzęk i przekrwienie, udrożnia ujścia zatok i ułatwia odpływ wydzieliny ze zmienionych zapalnie zatok przynosowych. Efektem tego działania jest poprawa wentylacji i drenażu zatok.  Dużą zaleta miejscowego stosowania sympatykomimetyków jest ich niewielka biodostępność ogólnoustrojowa. Ksylometazolina po podaniu na błony śluzowe nosa, osiąga bardzo niskie stężenie w osoczu, co minimalizuje ryzyko działań niepożądanych związanych z pobudzeniem receptorów α (wzrost ciśnienia tętniczego, utrudnione oddawanie moczu).

Ponadto, produkt  Otrivin Katar i Zatoki zawiera w swoim składzie mentol i eukaliptol, które poprawiają samopoczucie pacjenta, zapewniając przyjemne uczucie chłodu w obrębie błon śluzowych nosa. Warto dodać, że lek Otrivin Katar i Zatoki jest dostępny w postaci wygodnego dla pacjenta aerozolu, który umożliwia równomierną dystrybucję w obrębie błony śluzowej jamy nosa.  Warto podkreślić także szybki początek działania, gdyż już po 2 minutach od aplikacji leku, pacjenci powinni odczuć udrożnienie nosa.  Produkt leczniczy Otrivin Katar i Zatoki jest wskazany do stosowania powyżej 12 roku życia, jednak dostępne są również leki z gamy Otrivin, które mogą łagodzić objawy niedrożnego nosa u dzieci, jak np. Otrivin 0,05% w postaci kropli czy Otrivin dla dzieci, które mogą być stosowane u dzieci już powyżej 12 r.ż.

U dorosłych pacjentów, alternatywą dla sympatykomimetyków podawanych miejscowo, mogą być leki z tej samej grupy, które mogą być  stosowane  doustnie,  jak pseudoefedryna lub fenylefryna.  Substancje te są często składnikami preparatów złożonych, zawierających w składzie również substancje czynne o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym (paracetamol), przeciwhistaminowym (feniramina) czy łagodzące kaszel (gwajafenezyna). Takie produkty lecznicze, warto  zarekomendować pacjentom, którzy poza uczuciem niedrożnego nosa  skarżą się także na bóle kostno-stawowe czy  podwyższoną temperaturę. Przy wyborze leku, farmaceuta może zapytać pacjenta również o jego preferencję co do postaci i smaku leku. Produkty lecznicze zawierające w składzie pseudoefedrynę bądź fenylefrynę  dostępne są w postaci proszku do sporządzenia zawiesiny doustnej bądź tabletek/kapsułek doustnych. Należy zaznaczyć, że leki zawierające te substancje, nie powinny być podawane dzieciom <12r.ż.

Poza leczeniem farmakologicznym, farmaceuta powinien przypomnieć  pacjentowi o dodatkowych metodach, które mogą poprawić jego samopoczucie i wpłynąć na skrócenie czasu trwania symptomów. Warto zalecić odpoczynek, spożywanie dużej ilości płynów,  nawilżenie pomieszczeń w których przebywa. Można również zarekomendować płukanie jam nosa roztworami soli lub wody morskiej, które pomogą nawilżyć śluzówkę, rozrzedzić zalegającą wydzielinę i ułatwić jej ewakuację.

Piśmiennictwo

 1. Hryniewicz W. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Otrivin Katar i Zatoki.
 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Otrivin 0,05% 08/2011.
 4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Otrivin dla dzieci 08/2011.
 5. Pseudoefedryna, Medycyna Praktyczna. https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=687
 6. Fenylefryna, Medycyna Praktyczna. https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=295

CHPL/CHOTRI/0039/18

Informacja o leku

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz