REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 17 stycznia 2019

Minister Zdrowia otrzymał projekt ustawy o zawodzie farmaceuty!

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Na ręce Ministra Zdrowia został złożony 15 stycznia br. projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Ustawa jest oczekiwana przez całe środowisko farmaceutyczne i jednocześnie wpisuje się w realizację rządowego projektu strategicznego „Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022”.

Projekt został opracowany przez członków Ministerialnego Zespołu Ekspertów, który został powołany 27 października 2017 r. Pracom przewodniczył wiceminister dr hab. Marcin Czech. Funkcję jego zastępcy pełniła dr hab. Agnieszka Zimmermann, kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego GUMed (czytaj więcej: Zmiany w pracach nad ustawą o zawodzie farmaceuty).

– W zespole znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego (w tym przedstawiciele Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych, m.in. prof. Michał Markuszewski), przedstawiciele samorządu aptekarskiego, farmaceuci reprezentujący urzędy państwowe, reprezentanci aptek szpitalnych, farmaceuci kliniczni i krajowi konsultanci do spraw farmacji, w tym prof. Małgorzata Sznitowska, kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej GUMed – czytamy w informacji opublikowanej przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

REKLAMA

Co znalazło się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty?

W projekcie znalazło się wiele nowoczesnych rozwiązań, do tej pory w polskim ustawodawstwie niespotykanych. Jednym z nich jest przypisanie farmaceucie możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej. Jest to rozwiązanie rewolucyjne dla polskiego systemu świadczeń zdrowotnych, wyprowadzające zawód farmaceuty z roli dystrybucyjnej do roli przedstawiciela zawodu medycznego świadczącego usługi kliniczne (czytaj więcej: Wiemy co znalazło się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty!).

REKLAMA

– Należy jednocześnie wskazać, że opieka farmaceutyczna rozwija się w wielu krajach europejskich, w USA, Kanadzie czy Australii już od dziesięcioleci. Przybiera najczęściej postać przeglądu lekowego czyli analizy stosowanych przez pacjenta leków pod kątem wyeliminowania ewentualnego dublowania leków z tą samą substancją czynną, ale o innej nazwie handlowej. A także błędów w dawkowaniu czy zażywaniu leków, zwłaszcza przez osoby w wieku podeszłym i osoby chorujące przewlekle – informuje GUMed.

W projekcie ustawy farmaceutom przypisano także uprawnienie do wystawiania recept kontynuujących terapię. To rozwiązanie, o które od dawna apelowało środowisko farmaceutów, wskazując na podobne kompetencje niedawno przyznane pielęgniarkom. Farmaceuci w ramach świadczonej opieki farmaceutycznej, na zlecenie lekarza uzyskają możliwość wydawania stosowanych przez pacjenta na stałe leków.

– Ustawa zdefiniowała usługi farmacji klinicznej i wskazała obszary działalności farmaceutów klinicznych, którzy na świecie są bardzo ważnymi członkami zespołów terapeutycznych i swoją wiedzą służą zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu szpitala – czytamy w informacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Farmaceuta poda lek w sytuacji zagrożenia życia

Farmaceuta zyska uprawnienie do podania leku w wyjątkowej sytuacji – w sytuacji nagłego zagrożenia życia. W przypadku zagrożenia zdrowia (uzasadnionego okolicznościami) będzie mógł też wystawić receptę farmaceutyczną na lek dostępny na receptę. Zyska także uprawnienie do wykonywania i zlecania badań diagnostycznych, a także wykonywania szczepień ochronnych.

Wykorzystanie nowych kompetencji możliwe będzie dopiero po odbyciu specjalnych szkoleń. Kursy kwalifikacyjne prowadzić będą wyłącznie akredytowane jednostki, czyli Uczelnie.

Źródło: ŁW/GUMed

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych