REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 19 lipca 2019

Minister Zdrowia powołał zespół do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności leków

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano Zarządzenie z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. Kto wejdzie w jego skład i jakie będzie miał zadanie?

O powołaniu zespołu mówiło się już od kilku dni. Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia informował już wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Następnego dnia informację tę potwierdził już sam Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Dzisiaj w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie, które formalnie powołało zespół (czytaj więcej: Minister Zdrowia powołuje zespół do monitorowania dostępności leków ).

W Zarządzeniu można przeczytać, że do zadań Zespołu będzie należała analiza danych, gromadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, organy podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia oraz Naczelną Izbę Aptekarską i inne podmioty związanych z dostępnością produktów leczniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zespół ma szczególnie uwzględniać w tych analizach produkty lecznicze zamieszczone w wykazie, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na terenie RP).

REKLAMA

Zespół zajmie się też przygotowywaniem rekomendacji dla Ministra Zdrowia oraz organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie działań, które powinny zostać podjęte w celu przeciwdziałania brakom dostępności produktów leczniczych.

REKLAMA

W skład zespołu wejdą:

 • Przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową;
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dyrektor lub zastępca dyrektora departamentu właściwego do spraw polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia;
 • członkowie Zespołu:
 • a) co najmniej w randze kierownika urzędu lub jednostki lub jego zastępcy albo prezesa lub wiceprezesa:
  • – Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • – Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
  • – Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • – Naczelnej Izby Aptekarskiej,
  • – Naczelnej Izby Lekarskiej
 • b) przedstawiciel departamentu do spraw polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, będą mogły uczestniczyć również inne osoby niebędące jego członkami, bez prawa głosu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

Decyzja o powołaniu zespołu spotkała się z uznaniem ze strony samorządu aptekarskiego.

– Brawo. Tak wygląda profesjonalne zarządzanie tematem. Szczere gratulacje – pochwalił ten pomysł wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Michał Byliniak.

Źródło: ŁW/Urzędowy Dziennik Ministra Zdrowia
©MGR.FARM

akt(1)

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych