Minister Zdrowia przyznaje farmaceutom prawo do stosowania klauzuli sumienia | farmacja.pl

Minister Zdrowia przyznaje farmaceutom prawo do stosowania klauzuli sumienia

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-19 07:50:00 /

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź od Ministra Zdrowia, w której on stwierdza, że brak stosownych unormowań w ustawach regulujących wykonywanie zawodu farmaceuty, nie jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia o braku możliwości powoływania się przez farmaceutów na „klauzulę sumienia".

Na początku października Rzecznik Praw Obywatelskich wysłał list do Ministra Zdrowia, dotyczący powstawania aptek nieprowadzących sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w nich pracujących na „klauzulę sumienia”. Jego zdaniem takie działanie jest sprzeczne obowiązującym prawem i może prowadzić do ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych (czytaj więcej: Rzecznik Praw Obywatelskich o klauzuli sumienia dla farmaceutów).

W odpowiedzi, której resort zdrowia udzielił RPO wynika, że Konstanty Radziwiłł skłania się ku przyznaniu farmaceutom prawa do postępowania w zgodzie ze swoim sumieniem.
- Wykonywanie zawodu farmaceuty wiąże się ze zobowiązaniem osoby wykonującej ten zawód do przestrzegania zasad deontologii zawodowej ustalonej przez samorząd zawodowy, który jest też uprawniony do oceniania sposobu wykonywania zawodu przez farmaceutów - czytamy w liście Radziwiłła do Rzecznika Praw Obywatelskich. - Natomiast organem sprawującym nadzór nad obrotem produktami leczniczymi oraz kontrolującym apteki jest Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. O ile w ocenie wymienionych organów nie dochodzi do naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących, w tym tych rangi konstytucyjnej, oraz wewnętrznego prawa korporacyjnego, nie jest możliwe i dopuszczalne ingerowanie w zachowanie osoby wykonującej zawód farmaceuty.

Pod koniec maja 2017 roku, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt uznał jednak, że mając na uwadze poszanowanie praw jednostki w świetle Konstytucji właściwym wydaje się dopuszczenie możliwości odmowy przez farmaceutę sprzedaży leków antykoncepcyjnych powołującego się na „klauzulę sumienia" (czytaj więcej: GIF: Klauzula sumienia farmaceutów jest dopuszczalna, ale....

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje jednak, że w 2012 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny przedstawił stanowisko, zgodnie z którym – w świetle obowiązującego prawa – farmaceuta nie ma prawa do odmowy sprzedaży produktu leczniczego z powołaniem się na „klauzulę sumienia”. Także Europejski Trybunał Praw Człowieka w jednym ze swych orzeczeń zauważył, że tak długo, jak sprzedaż środków antykoncepcyjnych jest legalna, dostępna na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, a preparaty te możliwe są do nabycia jedynie w aptece, farmaceuci nie mają prawa narzucać innym swoich przekonań moralnych odmawiając sprzedaży leku.

Źródło: rpo.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj