REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 21 października 2019

Ministerstwo planuje audyt systemów aptecznych. Farmaceuci wezmą udział w testach…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia w celu oszacowania wartości zamówienia ogłosiło nabór do składania ofert szacunkowych na wykonanie usługi eksperckiej polegającej na przeprowadzeniu audytu biznesowo-technologicznego w zakresie dostosowania systemów aptecznych do komunikacji z Systemem P1.

Audytowi zostanie poddanych maksymalnie 5 różnych systemów aptecznych. Audyty będą prowadzone w 5 aptekach zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, wskazanych przez Ministerstwie. W każdej lokalizacji testom zostanie poddanych co najmniej dwóch farmaceutów. Wykonawca zapewni możliwość udziału w testach przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia lub/i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (czytaj również: Wieczorem apteki mogą mieć problemy z platformą P1).

Zamówienie składać się będzie z dwóch części, przy czym Zamawiający po realizacji części I zamówienia zdecyduje o zleceniu Wykonawcy części II. Do zadań Wykonawcy przewidzianych do wykonania w celu realizacji przedmiotu umowy należeć będzie:

REKLAMA

Część I – przygotowanie scenariuszy testowych zawierających uporządkowany zbiór (sekwencja) przypadków testowych, które mają być wykorzystane do przetestowania konkretnego procesu biznesowego lub User Story w formie wskazanej przez Zamawiającego oraz opracowanie planu testów i metodologii testowania.

REKLAMA

Część II – przeprowadzenie audytu poprawności działania wskazanego oprogramowania aptecznego we wskazanych aptekach w zakresie poprawności funkcjonowania procesów związanych z realizacją e-recepty oraz w celu zidentyfikowania ewentualnych błędów i nieścisłości funkcjonowania tych systemów oraz systemów powiązanych (w tym P1 oraz oprogramowanie gabinetowe).

Szczegóły audytu

W ramach części I zamówienia Wykonawca dokona co najmniej:

 • przygotowania scenariuszy testowych zawierających uporządkowany zbiór (sekwencja) przypadków testowych, które mają być wykorzystane do przetestowania konkretnego procesu biznesowego lub User Story w formie wskazanej przez Zamawiającego;
 • opracuje plan testów i metodologię testowania.

Zbiór przypadków testowych powinien obejmować co najmniej:

 • pobranie i realizację e-recepty oraz utworzenie i przesłanie do P1 dokumentu realizacji recepty (DRR);
 • ponowne przesłanie dokumentu realizacji (w ramach pracy w trybie offline);
 • wystawienie, pobranie i realizację e-recepty farmaceutycznej;
 • pobranie i realizację e-recepty na lek recepturowy;
 • wyszukiwanie dokumentów realizacji;
 • pobranie dokumentu realizacji;
 • korektę realizacji e-recepty;
 • zablokowanie e-recepty;
 • odblokowanie e-recepty;
 • anulowanie recepty.

Scenariusze testowe powinny uwzględnić co najmniej weryfikację poprawności wyświetlanych komunikatów, komunikację pomiędzy systemami zależnymi w testowanych procesach, poprawność walidacji poszczególnych pól formularzy w kontekście integracji z systemem P1, komunikaty błędów, poprawność zapisu danych z formularzy. Ponadto scenariusze testowe powinny pozwolić także na ocenę wydajności, efektywności i ergonomii systemu (czytaj również: Absurdy e-recepty).

W ramach części II zamówienia Wykonawca dokona co najmniej:

 • przeprowadzenia testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych aplikacji w wyznaczonych przez Zamawiającego aptekach w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę w ramach części I scenariusze testowe;
 • sporządzi szczegółowe raporty z testów każdego z systemów (maksymalnie 5), uwzględniając w treści każdego raportu zalecenia poaudytowe m.in. w postaci propozycji zmian funkcjonalnych w przypadku zidentyfikowanych błędów w działaniu oprogramowania, funkcjonowania procesów oraz komunikacji z system P1. Razem z raportem Wykonawca dostarczy logi potwierdzające wykonanie testów i ich statusy (w szczególności zrzuty ekranu oraz zgłoszenia defektów).

Oferty szacunkowe należy przesyłać do dnia 23.10.2019 r.

Źródło: ŁW/MZ

sdfa

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych