Ministerstwo Rozwoju widzi konieczność zmiany pozycji apteki i aptekarza w systemie | farmacja.pl

Ministerstwo Rozwoju widzi konieczność zmiany pozycji apteki i aptekarza w systemie

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-23 09:40:07 /

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju wszelkie zmiany na rynku aptecznym powinny być poprzedzone konsultacjami społecznymi oraz oceną skutków regulacji, a także uwzględniać stanowiska uczestników rynku farmaceutycznego w Polsce - w tym pacjentów.

W opinii, która wpłynęła do przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. deregulacji, Ministerstwo Rozwoju wyraża obawy wobec zmian na rynku aptecznych proponowanych w poselskim projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Resort uważa, że proponowane zmiany nie przyczynią się do poprawy pozycji aptek i aptekarzy w systemie ochrony zdrowia w Polsce i nie zostaną osiągnięte zakładane w uzasadnieniu cele.

Ministerstwo Rozwoju twierdzi, że ograniczenia własnościowe (w tym limit prowadzenia maksymalnie 4 aptek przez jedne podmiot) będą skutkować postępującą fragmentaryzacją rynku aptek w Polsce.

- Biorąc pod uwagę silną konsolidację obrotu hurtowego, doprowadzi to do dalszego osłabienia pozycji negocjacyjnej aptek i znacząco utrudni uzyskiwanie korzyści efektu skali dla pojedynczych aptek - czytamy w opinii Ministerstwa.
Zdaniem resortu wprowadzenie ograniczeń własnościowych oraz geograficznych i demograficznych będzie w wielu przypadkach oznaczało moratorium na otwieranie nowych aptek w Polsce - zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich. Spowoduje do ograniczenie konkurencji między aptekami. Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju nie widzi żadnego uzasadnienia dla pominięcia w projektowanych zmianach punktów aptecznych oraz pozycji techników farmaceutycznych.

- Ministerstwo Rozwoju uważa, że istnieje poważne ryzyko negatywnego wpływu projektowanych zmian na rynek pracy w Polsce, szczególnie na pozycję absolwentów studiów farmaceutycznych, co stoi w sprzeczności z podstawowym celem regulacji, jakim jest poprawa pozycji aptekarzy w systemie ochrony zdrowia - czytamy w opinii. - Absolwenci kierunków farmaceutycznych mogą mieć trudności na rynku pracy, co w konsekwencji może doprowadzić do ryzyka zamknięcia zawodu.

Resort stoi na stanowisku, że polski model regulacji sektora aptecznego jest korzystny dla pacjentów, zwłaszcza jeśli chodzi o ceny leków. Z tego powodu nie ma potrzeby dokonywania rewolucyjnych zmian, np. w strukturze właścicielskiej, ale raczej dokonania kompleksowego przeglądu działania sektora z udziałem i poszanowaniem interesów wielu podmiotów.

Całą opinię Ministerstwa Rozwoju można znaleźć pod [url=]http://mgr.farm/sites/default/files/MR_opinia_do_druku_1126.pdf [/url]

Źródło: Sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj