REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 2 listopada 2018

Ministerstwo: Studenci farmacji nie muszą płacić szpitalom za możliwość stażu w aptece, ale…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki jednoznacznie potwierdziły, że studenci farmacji nie muszą płacić szpitalom za możliwość odbywania stażu w aptece. Koszty związane z organizowaniem i odbywaniem praktyk zawodowych wynikających z programu studiów powinny być pokrywane przez uczelnie w ramach ich środków finansowych. Istnieje jedne jednak sytuacja, gdy szpital takich opłat może żądać…

W sytuacji gdy student realizuje praktyki w miejscu innym niż wskazane przez uczelnię, musi liczyć się z możliwością ewentualnych kosztów związanych z jej odbywaniem (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Na początku sierpnia serwis AptekaSzpitalna.pl jako pierwszy informował o problemach studentów farmacji ze znalezieniem miejsc na odbycie obowiązkowej praktyki zawodowej w aptekach szpitalnych. Okazało się, że niektóre szpitale oczekiwały od studentów zapłaty za możliwość odbycia takiego stażu.

– Nawet 400 złotych za miesiąc musi zapłacić student farmacji za odbycie praktyki po IV roku studiów w aptece szpitalnej – donosił serwis AptekaSzpitalna.pl (czytaj więcej: Studenci farmacji muszą płacić szpitalom za staż w aptece?).

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia określającym standardy kształcenia na kierunku farmacja, studenci po ukończeniu IV roku studiów mają obowiązek odbyć 160 h praktyki zawodowej w aptece szpitalnej lub odbyć tzw. praktykę dzieloną, tj. 80 w aptece szpitalnej i 80 h w przemyśle farmaceutycznym.

Studenci alarmowali, że w przynajmniej 5 szpitalach, zażądano od nich zapłaty za możliwość odbycia stażu w ich aptece. Szpitale tłumaczyły, że same borykają się z problemami finansowymi, a za sposób i tryb odbywania przez studentów praktyk zawodowych odpowiadają poszczególne uczelnie medyczne.

Po publikacjach w serwisie AptekaSzpitalna.pl, tematem zajął się również Nasz Dziennik, powołując się na stanowisko, jakie wydało w tej sprawie Niezależne Zrzeszenie Studentów (czytaj więcej: Nie ma zgody na odpłatne praktyki studentów farmacji). Odpowiedzi na to stanowisko udzieliło niedawno Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśniając, że praktyki zawodowe studentów stanowią integralną część działalności dydaktycznej uczelni oraz procesu kształcenia.

– Praktyki ujęte w programie studiów obejmują kształcenie oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych do ukończenia studiów. Uczelnie publiczne otrzymują środki finansowe z budżetu państwa na działalność dydaktyczną, w tym na kształcenie studentów na studiach stacjonarnych – informuje MNiSW.

Jak dalej wyjaśnia resort, w związku z tym koszty związane z organizowaniem i odbywaniem praktyk zawodowych wynikających z programu studiów powinny być pokrywane przez uczelnie w ramach tych środków finansowych.

Decyzje dotyczące organizacji praktyk zawodowych, jak tłumaczy resort nauki, należą wyłącznie do władz uczelni i powinny być podejmowane w oparciu o postanowienia wynikające z wcześniej zawartego porozumienia z danym podmiotem gospodarczym, z wyłączeniem możliwości pobierania opłat od studentów.

Głos w sprawie zabrało także Ministerstwo Zdrowia, które podkreśla, że każda uczelnia posiada bazę podmiotów leczniczych, z którymi są podpisane umowy, w ramach których studenci mogą odbywać praktyki bez ponoszenia indywidualnych kosztów. Resort zwraca jednocześnie uwagę, że nie wszyscy studenci są zainteresowani korzystaniem z jednostek proponowanych przez uczelnię.

W sytuacji gdy student realizuje praktyki w miejscu innym niż wskazane przez uczelnię, musi liczyć się z możliwością ewentualnych kosztów związanych z jej odbywaniem

Podsumowując jednak, resort przyznaje, że każdy student powinien mieć zapewnioną możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w szpitalach klinicznych lub innych posiadających umowę z poszczególnymi uczelniami.

Studenci obawiają się zatem, czy kwestia opłat nie będzie nadal podnoszona ze strony szpitali.

– Stanowiska Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z jednej strony wskazują na to, że uczelnie nie mogą pobierać opłat za obowiązkowe praktyki od studentów, natomiast według mnie, wciąż pozostaje furtka dla tego typu praktyk ze strony szpitali. Mogą się one tłumaczyć tym, że nie mają podpisanej umowy z uczelnią. Optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby uczelnia zapewniła wystarczającą liczbę miejsca na praktyki dla wszystkich studentów – komentuje sytuację student farmacji w rozmowie z Naszym Dziennikiem.

Źródło: Nasz Dziennik

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych