REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 15 stycznia 2019

Ministerstwo wycofuje się ze zmian w zakazie reklamy aptek…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Nie będzie zmian w zakazie reklamy aptek. Z najnowszej wersji nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która pojawiła się w Rządowym Centrum Legislacyjnym w piątek, usunięto zapisy dotyczące zmian w art. 94a. Przypomnimy, że wcześniej proponowane zmiany miał rozstrzygnąć czy udział aptek w programie Karta Dużej Rodziny stanowi naruszenie zakazu reklamy aptek…

W miniony piątek do Stałego Komitetu Rady Ministrów trafiła kolejna wersja projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt ten wzbudza o kilku miesięcy ogromne emocje w środowisku farmaceutycznym (czytaj więcej: Duże zmiany w prawie farmaceutycznym. Ministerstwo publikuje projekt…). Obok przepisów dotyczących walki z nielegalnym wywozem leków, pojawiły się w nim bowiem też inne duże zmiany. Jedna z nich dotyczyła modyfikacji przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek. Projekt nowelizacji przedstawiony na początku października, umożliwiał aptekom informowanie o tym, że biorą udział w programie Karta Dużej Rodziny. Okazuje się, że w najnowszym projekcie, tych zapisów już nie ma…

Projekt z 1 października i Karta Dużej Rodziny

Na początku października do konsultacji publicznych oddano projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, w którym zaproponowano zmiany w zakazie reklamy aptek. Po zmianach apteki miały mieć możliwość informowania o tym, że biorą udział w programie Karta Dużej Rodziny.

REKLAMA

– Dotychczasowe regulacje prawne w zakresie zakazu reklamy aptek i ich działalności uniemożliwiały aptekom uczestnictwa w programie Karty Dużej Rodziny. W rezultacie projekt wprowadza wyjątki od zakazu reklamy apteki i jej działalności w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa nałożenia kary na aptekę prowadzącą taką działalność – pisało w uzasadnieniu projektu Ministerstwo Sprawiedliwości.

REKLAMA

Proponowane zapisy zezwalały na zamieszczenie w lokalu apteki znaku, o którym mowa w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832) oraz zamieszczenie informacji w wykazie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Walka o zachowanie brzmienia zakazu reklamy aptek

Zapisy te wywołały duże kontrowersje w środowisku farmaceutów. Część aptekarzy wystosowała nawet list w tej sprawie do Premiera i kilku ministerstw. Zwracali oni uwagę, że „organizacje reprezentujące wpływowe grupy przedsiębiorców działających na polskim rynku farmaceutycznym od kilku lat konsekwentnie prowadzą silną akcję zmierzającą do podważenia zasadności przepisu ustalającego całkowity zakaz reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności”. Wspomnianymi organizacjami są: ZPA PharmaNET, Konfederacja Lewiatan i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (czytaj więcej: Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej sprawie?).

Naczelna Izba Aptekarska przekonywała z kolei, że udział aptek w programie Karta Dużej Rodziny nie jest zabroniony. Niedopuszczalne jest jednak wykorzystywanie programu do promocji apteki. Samorząd aptekarski w ramach konsultacji publicznych, również złożył obszerne uwagi do projektu nowelizacji. Znalazła się wśród nich także alternatywna propozycja jednoznacznego rozwiązania dylematu związanego z Kartą Dużej Rodziny. NIA wskazuje, że zamiast zmian w zakazie reklamy aptek, należy wprowadzić zmiany w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (czytaj więcej: Walka o zakaz reklamy aptek z Kartą Dużej Rodziny w tle…).

Z innego powodu niezadowolony z proponowanych zmian był też Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Organizacja nie ukrywała, że jej zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite zniesienie zakazu reklamy aptek. Proponowana w projekcie zmiana była zdaniem PharmaNET „zdecydowanie niewystarczająca”. Nie uwzględniono w niej bowiem innych programów prospołecznych (m.in. kart seniora organizowanych przez samorządy terytorialne).

Projekt z 11 stycznia i proponowane zapisy znikają

Przed weekendem w Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawiła się informacja o skierowaniu pod koniec grudnia kolejnej wersji projektu nowelizacji do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Różni się ona w wielu miejscach, od projektu który był przedmiotem konsultacji w ostatnich miesiącach. Nie ma w nim między innymi zapowiadanych zmian w art. 94a. Dlaczego zniknęły? Wyjaśnienie tej sytuacji znajduje się w piśmie przewodnim, którego autorem jest Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pisze on, że z pierwotnego projektu zostały wydzielone najpilniejsze przepisy związane z koniecznością zwalczania przestępczości związanej z odwróconym łańcuchem dystrybucji. Zachowano też, których termin wdrożenia wynika z prawa europejskiego.

– Każdy miesiąc zwłoki w przyjęciu tych przepisów powoduje ryzyko narażenia obywateli na sytuację braku dostępności leków takich jak np. leki przeciwzakrzepowe czy leki onkologiczne – argumentuje Marcin Warchoł.

Jednocześnie zapewnia, że w pozostałym zakresie w wersji projektu z dnia 1 października 2018 przepisy będą przedmiotem dalszych prac prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Dotyczy to także zapewne zakazu reklamy apteki i Karty Dużej Rodziny.

– Zmiany ten nie należą do pilnych a mają jedynie charakter porządkujący. Ustalenia konferencji uzgodnieniowej pokazały, iż wymagają one dalszych prac i konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz wojewodami – czytamy w piśmie Marcina Warchoła.

Aktualna wersja nowelizacji Prawa farmaceutycznego

dokument376305

Źródło: ŁW/RCL

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych