REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 9 listopada 2016

Ministerstwo Zdrowia doprecyzuje pojęcie „wykonywania zawodu farmaceuty”

REKLAMA

W odpowiedzi na interpelację posła Jerzego Kozłowskiego w sprawie podatku CIT od sieci aptecznych, podsekretarz stanu Krzysztof Łanda wyjaśnił jakie kroki zostały podjęte przez resort zdrowia aby unormować rynek apteczny i zrównać funkcjonujące na nim podmioty.

Łanda przyznał, że dostrzegalne jest na rynku zjawisko zamykania się aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych prowadzonych przez przedsiębiorców posiadających pojedyncze placówki przy jednoczesnym otwieraniu się aptek i punktów aptecznych w większości prowadzonych przez dużych przedsiębiorców skupiających większą ilość placówek zarówno na rynkach regionalnych jak i w skali kraju.

– Mając na uwadze tę tendencję, która niekorzystnie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rynku aptecznego, przygotowywana jest duża nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, w której planuje się wprowadzenie przepisów stabilizujących sytuację na rynku aptecznym – zapewnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia jednocześnie wyjaśniając, że prowadzona jest analiza przestrzegania zakazu koncentracji tzw. 1% w poszczególnych województwach.

REKLAMA

– Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektami najistotniejszych ustaw kształtujących rynek farmaceutyczny w tym projekt nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – pisze Łanda. – Jednocześnie przy Ministrze Zdrowia działa zespół mający na celu stworzenia projektu ustawy o zawodzie farmaceuty oraz samorządzie aptekarskim. W przypadku ww. projektów środowiska aptekarskie mają zagwarantowaną możliwość czynnego udziału w projektowanych zmianach.

REKLAMA

Proponowane zmiany przepisów prawnych mają na celu wzmocnienie roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia, a także wprowadzenie rozwiązań pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie na rynku aptek, w tym aptek należących do pojedynczych farmaceutów, jako placówek ochrony zdrowia publicznego.

– Opracowywane zmiany związane z rola farmaceuty w systemie skupiają się na precyzyjnym zdefiniowaniu pojęcia „wykonywania zawodu farmaceuty”, wskazaniu kto może zawód farmaceuty wykonywać, określeniu dozwolonych form wykonywania zawodu farmaceuty oraz zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych – zapewnia przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

Resort zdrowia planuje też szersze niż dotychczas zakazy równoczesnego wykonywania zawodu farmaceuty i innych zawodów medycznych, szczegółowe zasady łączenia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, szpitalnej, zakładowej i punktów aptecznych oraz zupełnie nową regulację zasad odpowiedzialności zawodowej farmaceutów.

– Podejmując działania w kierunku ochrony rodzinnych aptek analizowane są wszystkie przyczyny obecnie bardzo trudnej sytuacji na rynku aptek, która skutkuje również utrudnionym dostępem do leków dla pacjentów – wyjaśnia Krzysztof Łanda i przyznaje, że jednym ze zdiagnozowanych problemów są trudności w ustaleniu pełnej struktury własnościowej poszczególnych podmiotów prowadzących sieci aptek. – Zarówno w przypadku uzyskiwania nowego zezwolenia, jak i w sytuacji przejmowania sieci aptek przez inny podmiot, nie ma obowiązku ujawniania przed Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi, ani przed organami izb aptekarskich, zależności kapitałowych i osobowych. Brak jest także zakorzenionej w obowiązującym stanie prawnym definicji „sieci zagranicznej”, która pozwalałaby na przyjęcie jednolitych kryteriów pozwalających ocenić jaki stopień zaangażowania kapitałowego, nadaje podmiotowi zarejestrowanemu na terenie RP cechy podmiotu zależnego od obcego kapitału – pisze Łanda.

Taka sytuacja powoduje znaczne utrudnienia po stronie inspekcji farmaceutycznej do prawidłowego monitorowania przestrzegania przez spółki przepisów antykoncentracyjnych oraz prowadzi do nierównej walki pomiędzy podmiotami uczestniczącymi na rynku, co prowadzi do zatracenia podstawowej funkcji jaką apteka powinna pełnić – placówki ochrony zdrowia publicznego.

– Aby zmienić tę sytuację Minister Zdrowia prowadzi cały czas dialog z różnymi podmiotami, w tym z Naczelną Izbą Aptekarską, szukając jak najlepszych rozwiązań – wyjaśnia Łanda jednocześnie zapewniając, że składane propozycje legislacyjne, dotyczą umożliwienia posiadania aptek wyłącznie przez osoby z wykształceniem wyższym farmaceutycznym czyli tzw. „apteki dla aptekarza”, czy też ustanowienie kryteriów geograficznych i demograficznych czyli umożliwienie otwierania aptek wyłącznie w określonej odległości od apteki już istniejącej oraz uwzględnienie ilości pacjentów przypadających średnio na jedną aptekę.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podkreśla, że na tę chwilę prace w resorcie cały czas trwają. Analizowane są wszystkie rozwiązania już obecnie funkcjonujące w innych państwach lub przedstawiane przez przedstawicieli z zainteresowanych środowisk. W tym też zakresie prowadzona jest współpraca ze wszystkimi interesariuszami proponowanych zmian.

Przypominamy, że na tę samą interpelację posła Jerzego Kozłowskiego opowiadało również Ministerstwo Zdrowia, odnosząc się do doniesień sugerujących, że duże sieci apteczne unikają płacenia podatku CIT (więcej: http://mgr.farm/content/sluzby-skarbowe-interesuja-sie-podatkami-duzych-sieci-aptek).

Źródło: sejm.gov.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych