REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 14 stycznia 2019

Ministerstwo Zdrowia nie zrobi z farmaceutów kurierów

Artykuł pochodzi z serwisu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów twierdzi, że Ministerstwo Zdrowia chce zrobić z farmaceutów wyspecjalizowaną służbę kurierską. Aptekarze kpią, że będą musieli zainteresować się zniżkami na bilety kolejowe – by taniej rozwozić leki po Polsce. Wiceminister Janusz Cieszyński przekonuje, że intencje resortu zdrowia zostały źle zrozumiane, a wysyłkowa sprzedaż leków na receptę to tylko możliwość…

W dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej można przeczytać o kontrowersjach, jakie budzi wysyłkowa sprzedaż leków na receptę. A konkretnie dotyczą one nowelizacji Prawa farmaceutycznego, przygotowywanej wspólnie przez ministerstwa sprawiedliwości i zdrowia. Zdaniem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zawarte w nich propozycje spowodują umocnienie pozycji rynkowej sieci aptecznych i osłabią indywidualnych farmaceutów (czytaj więcej: Farmaceuta dostarczy niepełnosprawnemu pacjentowi lek… ale z limitem kilometrów i poświadczeniem?).

A kontrowersje wokół projektu nowelizacji dotyczą rozstrzygnięcia czy farmaceuta ma mieć możliwość czy obowiązek dowiezienia leku niepełnosprawnemu pacjentowi.

REKLAMA

– Przewidując po stronie farmaceutów obowiązki kurierskie, nie doprecyzowano kwestii ograniczeń terytorialnych dostawy, np. czy farmaceuta będzie miał obowiązek dostarczyć osobiście lek do odbiorcy 300 km od apteki? – zastanawia się KPRM w swej opinii do projektu.

REKLAMA

Uwagi KPRM wywołały burzę w środowisku aptekarskim. Farmaceuci kpią, że będą musieli zainteresować się zniżkami na bilety kolejowe – by taniej rozwozić leki po Polsce. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przekonuje jednak, że nie ma powodu do obaw.

– Intencją stworzonych przez nas we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości przepisów nie jest to, by robić z farmaceutów specjalistyczną służbę kurierską. Realizujemy postulat samorządu farmaceutów, który przewiduje, że farmaceuci, po wejściu w życie nowelizacji, będą mogli dowozić niepełnosprawnym pacjentom leki. Nie będzie to jednak obowiązek, ponieważ absurdem byłoby, ażeby aptekarz ze Szczecina jechał do Tarnowa z jednym opakowaniem leku – wyjaśnia Cieszyński.

Przy czym dodaje, że zgadza się z uwagami KPRM w tym sensie, że najwidoczniej resort zdrowia nieodpowiednio wyartykułował swoje intencje. Zostanie więc to skorygowane, by nie było wątpliwości.

– Uspokajam: Ministerstwo Zdrowia nie zrobi z farmaceutów kurierów. Chcemy dać aptekarzom jedynie dodatkową możliwość – zaznacza Janusz Cieszyński

Możliwość, a nie obowiązek

Tak zresztą proponowane przepisy rozumie Łukasz Waligórski, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej i redaktor naczelny branżowego portalu Mgr.farm. Podkreśla on, że art. 68a prawa farmaceutycznego ma określać, że „dopuszcza się dostarczanie przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przepisanych na podstawie odrębnych przepisów osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności”. A skoro „dopuszcza się” – oznacza to możliwość po stronie farmaceutów, a nie obowiązek.

– Tego typu usługa powinna mieć wymiar lokalny. Tylko wtedy możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa leków i opłacalności tego rozwiązania – zaznacza Łukasz Waligórski.

Z nieoficjalnych informacji do jakich dotarła Gazeta prawna wynika, że resort zdrowia chciałby decyzję o realizacji dowozu pozostawić farmaceutom.

– Jeśli któryś z aptekarzy będzie chciał zawieźć lek niepełnosprawnemu na drugi kraniec Polski w zamian za dodatkową opłatą, nie chcemy tego uniemożliwiać. Urzędnicy nie powinni regulować wszystkiego – mówi rozmówca DGP z ministerstwa.

Samorząd aptekarski liczy, że po wejściu w życie ustawy zostanie wydane nowe rozporządzenie. Ma ono precyzyjnie określić, w jakich sytuacjach farmaceuci powinni dowozić leki, zaś w jakich byłoby to niemożliwe. Ministerstwo Zdrowia ma na to czas do lipca 2019 roku. To właśnie wtedy ma zacząć obowiązywać możliwość prowadzenia wysyłkowej sprzedaży leków na receptę (czytaj więcej: Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę musi poczekać).

Źródło: ŁW/DGP

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ