Ministerstwo Zdrowia "prostuje" interpretację OIA w Krakowie | farmacja.pl

Ministerstwo Zdrowia "prostuje" interpretację OIA w Krakowie

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-08-16 08:47:21 /

Pod koniec kwietnia na stronie internetowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie pojawił się komunikat zwracający uwagę na problematykę realizacji recept na leki z budesonidem w przypadku braku określonej odpłatności. Wydane niedawno przez Ministerstwo Zdrowia stanowisko w tej sprawie pokazuje, że Izba nie miała racji...

W swoim komunikacie OIA w Krakowie wskazywała, że leki zawierające budesonid (Miflonide, Budesonid, Budiar, Pulmicort Turbuhaler) występują w dwóch poziomach odpłatności. "R" w przypadku astmy, POChP i eozynofilowego zapalenia oskrzeli, oraz "30%" przy wirusowym zapaleniu krtani u dzieci do 18 roku życia.

Zdaniem Izby w przypadku braku zaznaczenia, przez osobę wystawiającą receptę, wysokości odpłatności - osoba realizująca receptę nie może przypisać samodzielnie odpłatności 30%, ponieważ dotyczy ona jedynie dzieci.

- W związku z powyższym lek można wydać z apteki za 30% odpłatnością tylko osobom do 18 roku życia, a innym pacjentom do 75 roku życia za odpłatnością "R" tylko w przypadku zaznaczenia przez osobę wystawiającą receptę odpłatności "R" oraz bezpłatnie dla seniorów 75+ tylko we wskazaniach objętych refundacją - czytamy w komunikacie OIA w Krakowie. - W pozostałych przypadkach za 100% odpłatnością.

Zdecydowanie inne zdanie na ten temat ma jednak Ministerstwo Zdrowia, które w stanowisku wydanym ma początku sierpnia, tłumaczy w jaki sposób osoby realizujące recepty mają postępować w przypadku braku określonej odpłatności dla takich leków.
Resort przypomina, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich stanowi, że jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem poziomu odpłatności w przypadku gdy lek występuje w więcej niż jednej odpłatności w wykazie leków refundowanych i nie wpisano oznaczenia "X" albo "100%" to osoba wydająca wydaje lek za najwyższą odpłatnością tego leku określoną w tym wykazie.

- Zatem przy realizacji recepty, na której nie wpisano poziomu odpłatności, wyżej przywołany przepis nie przewiduje brania pod uwagę żadnych innych kryteriów jak tylko kryterium najwyższego poziomu odpłatności określonego w wykazie leków refundowanych - podkreśla Ministerstwo Zdrowia. - W związku z tym, że literalne brzmienie powyższego przepisu wskazuje wprost, że lek należy wydać z najwyższym określonym w wykazie poziomem odpłatności oraz przepis ten nie nakazuje uwzględnienia żadnego innego kryterium, to w ocenie Ministerstwa Zdrowia w omawianym przykładzie leku o nazwie Miflonide każdorazowo w przypadku kiedy poziom odpłatności nie został określony, prawidłowym postępowaniem będzie wydanie leku z 30% poziomem odpłatności (najwyższym określonym w wykazie leków refundowanych).

W swoim stanowisku Ministerstwo Zdrowia wskazuje na podobny sposób postępowania także w przypadku leków z doksazosyną.

Pełna treść stanowiska Ministerstwa Zdrowia dostępna do pobrania z strony Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Źródło: oia.krakow.pl / nia.org.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj