REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 12 lutego 2019

Ministerstwo Zdrowia przyznało rację aptekarzom. Są zmiany w projekcie…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W wyniku uwag, jakie wpłynęły w ramach konsultacji publicznych, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o wprowadzeniu zmian do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept. Resort przyznał rację Naczelnej Izbie Aptekarskiej, która wskazywała, że zaproponowane brzmienie nowelizacji, nie przyniesie spodziewanego efektu…

W połowie stycznia Ministerstwo Zdrowia opublikowało w Rządowym Centrum Legislacyjnym projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept. Jego celem ma być likwidacja wymogu umieszczania numeru REGON w Dokumencie Realizacji Recepty, jeśli są na niej tylko leki nierefundowane (czytaj więcej: Błyskawiczna nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept. Ta zmiana ucieszy apteki…).

REKLAMA

Innego zdania była jednak Naczelna Izba Aptekarska, która zgłosiła swoje zastrzeżenia w ramach konsultacji publicznych. Według NIA zmiana proponowanego przepisu zawierała istotny błąd. W rezultacie nie rozwiązywała on sprawy obowiązku wpisania numeru REGON kompleksowo. Nie była też w pełni zgodna z intencją ustawodawcy wskazaną w uzasadnieniu projektu. Zdaniem NIA pozostawienie nowelizacji w proponowanym kształcie oznaczałoby, że nadal trzeba będzie wpisywać numer REGON w receptach na produkty refundowane, nawet jeżeli odpłatność za te produkty będzie wynosiła 100% (czytaj więcej: Naczelna Izba Aptekarska ma uwagi do nowelizacji rozporządzenia…).

REKLAMA

– W celu prawidłowego uregulowania sprawy braku obowiązku wpisywania numeru REGON na Dokumencie Realizacji Recepty zgodnie z uzasadnieniem projektu, NIA proponuje, aby § 7 w ust. 5a w pkt 2 lit. a tiret drugi nadać brzmienie z którego jasno będzie wynikać, iż REGON nie będzie musiał być wpisywany na receptach, na których przepisano produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, wydawanych za 100% odpłatnością – proponowała NIA.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejną wersję projektu nowelizacji. Uwzględniono w niej uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej i wprowadzono zmiany w kwestionowanych zapisach.

Jednocześnie projekt nowelizacji zwolniono z Komisji Prawniczej, co oznacza, że wkrótce zostanie skierowany do opublikowania. Zgodnie z jego brzmieniem, zmiany wejdą w życie następnego dnia po opublikowaniu.

dokument380389

 

Źródło: ŁW/RCL

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych