Ministerstwo Zdrowia rozważy przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych | farmacja.pl

Ministerstwo Zdrowia rozważy przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-08 08:59:54 /

Resort zdrowia podjął działania w zakresie przeprowadzenia ponownej analizy w kontekście zapotrzebowania na techników farmaceutycznych na rynku pracy w systemie ochrony zdrowia. Za pomocą ankiety badana jest zapotrzebowanie na przedstawicieli tej grupy zawodowej w kolejnych latach.

W połowie października posłanka Alicja Chybicka wysłała do Minister Edukacji Narodowej interpelację w sprawie przywrócenia kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny. Przekonywała ona, że decyzja o zakończeniu kształcenia tej grupy zawodowej była błędna i zapotrzebowanie na ich przedstawicieli nadal jest duże.

Zarówno wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji, jak i wykreślenie zawodu z klasyfikacji dokonuje się wyłącznie na wniosek właściwego ministra. W przypadku zawodu technik farmaceutyczny ministrem właściwym jest Minister Zdrowia, który w 2014 r. zawnioskował o zaprzestanie kształcenia w tym zawodzie.
W odpowiedzi na interpelację Alicji Chybickiej, przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewniła, że resort zdrowia podjął działania w zakresie przeprowadzenia ponownej analizy w kontekście zapotrzebowania na techników farmaceutycznych na rynku pracy w systemie ochrony zdrowia. W ramach przedmiotowych działań, resort zdrowia przeprowadza badania ankietowe celem uzyskania informacji na temat liczby zatrudnianych techników farmaceutycznych przez przedsiębiorstwa i hurtownie farmaceutyczne oraz zapotrzebowania na przedstawicieli tej grupy zawodowej w kolejnych latach.

- Po zakończeniu analizy Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do przekazania stanowiska w przedmiotowej kwestii do Ministerstwa Edukacji Narodowej - zapewnia w imieniu Ministerstwa Edukacji, sekretarz stanu Teresa Wargocka.

Zmiana wspomnianego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie przywrócenia możliwości kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny będzie możliwa po otrzymaniu wniosku Ministra Zdrowia w przedmiotowym zakresie.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj