REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 8 listopada 2016

Ministerstwo Zdrowia rozważy przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych

REKLAMA

W połowie października posłanka Alicja Chybicka wysłała do Minister Edukacji Narodowej interpelację w sprawie przywrócenia kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny. Przekonywała ona, że decyzja o zakończeniu kształcenia tej grupy zawodowej była błędna i zapotrzebowanie na ich przedstawicieli nadal jest duże.

Zarówno wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji, jak i wykreślenie zawodu z klasyfikacji dokonuje się wyłącznie na wniosek właściwego ministra. W przypadku zawodu technik farmaceutyczny ministrem właściwym jest Minister Zdrowia, który w 2014 r. zawnioskował o zaprzestanie kształcenia w tym zawodzie.

W odpowiedzi na interpelację Alicji Chybickiej, przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewniła, że resort zdrowia podjął działania w zakresie przeprowadzenia ponownej analizy w kontekście zapotrzebowania na techników farmaceutycznych na rynku pracy w systemie ochrony zdrowia. W ramach przedmiotowych działań, resort zdrowia przeprowadza badania ankietowe celem uzyskania informacji na temat liczby zatrudnianych techników farmaceutycznych przez przedsiębiorstwa i hurtownie farmaceutyczne oraz zapotrzebowania na przedstawicieli tej grupy zawodowej w kolejnych latach.

REKLAMA

– Po zakończeniu analizy Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do przekazania stanowiska w przedmiotowej kwestii do Ministerstwa Edukacji Narodowej – zapewnia w imieniu Ministerstwa Edukacji, sekretarz stanu Teresa Wargocka.

REKLAMA

Zmiana wspomnianego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie przywrócenia możliwości kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny będzie możliwa po otrzymaniu wniosku Ministra Zdrowia w przedmiotowym zakresie.

Źródło: sejm.gov.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych