Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 29 października 2018

Mniej znaczy więcej – rozpoczynanie żywienia pozajelitowego

Artykuł pochodzi z serwisu
Wiedząc jak „inwazyjne” może być żywienie pozajelitowe i jak wiele powikłań się z nim wiąże, zaczynając od najgroźniejszych – jak zespół ponownego odżywienia czy powikłania septyczne, a na różnych zespołach niedoborowych lub zatruciach kończąc – niezwykle istotne jest, by planować i rozpoczynać je z rozwagą.

Ulegając bowiem pokusie, by pacjenta odżywić szybko – a na pierwszy rzut oka wydaje się to możliwe, można zapomnieć o tym, że żywiony tą drogą pacjent pozbawiony jest możliwości regulowania ilości przyjętych kalorii i składników odżywczych na poziomie wchłaniania oraz że nietrudno jest przekroczyć możliwości metaboliczne wyniszczonego lub niedożywionego chorego.

Choć może wydawać się inaczej, podstawowa wiedza o tym, jak prawidłowo rozpocząć żywienie pozajelitowe jest potrzebna również u farmaceutów. Zdarza się bowiem, że to właśnie my jesteśmy pierwszym „drogowskazem” dla lekarza o niewielkim jeszcze doświadczeniu w żywieniu klinicznym, który do apteki szpitalnej może się zwrócić nie tylko z prośbą o pomoc w wyborze preparatów czy dobraniu składu worka żywieniowego, ale także z pytaniem – jak zacząć.

Czego pacjent potrzebuje?

Jako farmaceuci posiadamy dość dużą wiedzę dotyczącą właściwych wzajemnych proporcji poszczególnych składników mieszaniny do żywienia pozajelitowego – wiemy w jakich granicach powinien się mieścić współczynnik białkowo-energetyczny, jakie są dopuszczalne stężenia jonów, jakie są dopuszczalne wzajemne proporcje między składnikami energetycznymi itp. To jednak za mało. Do lekarza należy zlecenie żywienia, wykonanie pacjentowi szeregu badań przed jego rozpoczęciem i jego monitorowanie.

Komponując skład mieszaniny odżywczej to lekarz musi ocenić zapotrzebowanie pacjenta na energię, białko, elektrolity, mikroelementy i wodę oraz rozważyć wskazania do podaży substancji dodatkowych, takich jak glutamina, kwasy tłuszczowe omega-3, antyoksydanty itp. Ilości poszczególnych składników odżywczych można wyliczyć poprzez pomnożenie masy pacjenta i założonych ilości na kg masy ciała, ewentualnie zmodyfikowanych w przypadku pacjentów otyłych lub wyniszczonych. Zapotrzebowanie na energię można określać również na podstawie wzoru Harrisa-Benedicta, ale obliczone w ten sposób ilości mogą być przeszacowane.

Opierając się jednak na samych obliczeniach istnieje ryzyko nieuwzględnienia różnic w zawartości tkanki tłuszczowej u poszczególnych pacjentów, ich zaburzeń metabolicznych czy etapu choroby lub procesu leczenia. Najlepszą i najdokładniejszą metodą określenia zapotrzebowania energetycznego jest jak na razie kalorymetria pośrednia, niemniej nie zawsze jest możliwość jej wykorzystania i nie każdy szpital w ogóle tą metodą dysponuje.

Ostrożność przede wszystkim

W związku z powyższym, aby uniknąć wystąpienia powikłań, wskazane jest rozpoczynanie żywienia pozajelitowego od połowy, dwóch trzecich lub trzech czwartych docelowego, obliczonego lub określonego zapotrzebowania energetycznego i białkowego, stopniowo zwiększając podaż i obserwując odpowiedź metaboliczną pacjenta. Daje to czas na zaadaptowanie się organizmu do większego dowozu składników odżywczych oraz reagowanie personelu medycznego na występujące niepokojące objawy, mogące świadczyć o rozwijających się powikłaniach. Zwykle w przeciągu paru dni możliwe jest dojście do docelowej podaży.

Jednocześnie należy pamiętać, że codzienne zapotrzebowanie na płyny, elektrolity, witaminy należy pokrywać w odpowiednich ilościach, od samego początku żywienia, niezależnie od podawanych minimalnych ilości glukozy, emulsji tłuszczowej czy aminokwasów. Zapotrzebowanie na fosforany, witaminy, potas czy magnez może być wręcz zwiększone na początku żywienia, zwłaszcza w przypadku pacjentów skrajnie niedożywionych i o wyczerpanych zasobach wewnątrzkomórkowych, niemniej można to zaobserwować również u pacjentów po kilku dniach niedostatecznego przyjmowania pokarmu.

Piśmiennictwo

 1. Sobotka L. i in.; Podstawy żywienia klinicznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.; 2013

Artykuł Mniej znaczy więcej – rozpoczynanie żywienia pozajelitowego pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz