REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 22 maja 2020

Mniejsze obciążenie dla właścicieli aptek jeśli chodzi o BDO

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie informuje, że ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirus SARS-CoV-2 wprowadzono zmiany w przepisach o odpadach oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z zakresu działania podmiotów prowadzących apteki.

– W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uchylono art. 236a ust. 3, który zobowiązywał podmioty prowadzące ewidencję papierową do wprowadzenia informacji zawartych w tej ewidencji do BDO. Dzięki tej zmianie podmioty prowadzące ewidencję w formie papierowej nie będą musiały uzupełniać tych danych w BDO, co zmniejszy obciążenie tych podmiotów – wskazuje Sylwester Majewski, radca prawny OIA w Warszawie

Izba wskazuje też, że dodano art. 236b dotyczący wyłączenia obowiązku stosowania indywidualnego numeru rejestrowego BDO w określonych sytuacjach, w brzmieniu:

REKLAMA

Art. 236b. 1. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 przed uzyskaniem wpisu do rejestru.

REKLAMA

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy.

3. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.

– Przepisowi art. 237ea dotyczącego terminu sporządzenia sprawozdań za 2019 r. w tym przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, nadano nowe brzmienie skutkujące przesunięciem terminu sporządzenia tych sprawozdań do 11 września 2020 r – wskazuje Sylwester Majewski.

Jednocześnie podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.  Natomiast podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r (czytaj również: Do czerwca 2020 roku bez kar za brak BDO – to nie wystarcza branży medycznej).

Źródło: KW/OIA w Warszawie

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych