To może poważnie utrudnić magistrom farmacji pracę w aptekach... | farmacja.pl

To może poważnie utrudnić magistrom farmacji pracę w aptekach...

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2018-04-16 11:21:49 /

Zdaniem posłanki Joanny Augustynowskiej likwidacja kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny może poważnie utrudnić magistrom farmacji wykonywanie ich obowiązków w aptekach, bo to przez techników są obecnie wspierani w swojej pracy.

– Z informacji, które przekazano do mojego biura poselskiego wynika, że od roku szkolnego 2018/2019 nie będzie odbywał się nabór do klasy pierwszej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny – pisze posłanka Joanna Augustynowska w interpelacji do Ministra Zdrowia. – Ta decyzja będzie równoznaczna z zaprzestaniem kształcenia w tym zawodzie, a jednocześnie zniszczenie długoletniej pracy szkół, które zajmowały się przygotowywaniem przyszłych techników farmaceutycznych do pracy w zawodzie.

Augustynowska uważa, że decyzja, podjęta w 2014 r. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej o zmianie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7) i niezmieniona do chwili sporządzenia niniejszej interpelacji, może odcisnąć negatywne piętno na rynku pracy w służbie zdrowia w Polsce.

– Osoby wykształcone w zawodzie technika farmaceutycznego mogą świadczyć pracę w wielu instytucjach: w przemyśle farmaceutycznych lub zielarskim, w przedsiębiorstwach operujących na rynku medycznym, a przede wszystkim w aptekach: zarówno szpitalnych, jak też ogólnodostępnych – wymienia posłanka i zapewnia, że umiejętności i wiedza techników farmaceutycznych są też przydatne w laboratoriach analitycznych, w punktach kontroli jakości leków lub środków spożywczych, a także w przemyśle chemicznym.
– Realne jest ryzyko, że przez zlikwidowanie naboru do pierwszych klas, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny, we wszystkich z wymienionych obszarów zacznie brakować wykwalifikowanych pracowników – pisze Joanna Augustynowska. – Może też poważnie utrudnić magistrom farmacji wykonywanie ich obowiązków w aptekach, bo dziś w swojej pracy są wspierani właśnie przez techników.

W związku z powyższym, posłanka prosi Ministra Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy Ministerstwo Zdrowia prowadziło rozmowy międzyresortowe z Ministerstwem Edukacji Narodowej o wycofaniu się z likwidacji naboru do klas pierwszych, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w zawodzie technik farmaceutyczny – od roku szkolnego 2018/2019?
Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało swoje oficjalne stanowisko w tej sprawie?
Jakie inne działania podjęło lub podjąć zamierza Ministerstwo Zdrowia, aby zachować ciągłość edukacji w szkołach kształcących techników farmaceutycznych?

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj