REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 31 lipca 2020

MZ o identyfikatorze oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia podało do informacji, że począwszy od 1 lipca 2020 r., na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego bądź wyrób medyczny, osoba, która ją wystawia, nie musi wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Odnosi się to zarówno do papierowej, jak i elektronicznej postaci recepty (zobacz też: Od 1 lipca recepty nie muszą mieć identyfikatora oddziału NFZ).

Źródła prawne

Zmiana ta jest skutkiem uchylenia z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązywania art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne na mocy art. 4 pkt 4 lit. i ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Wystawiania recept

Co więcej, Ministerstwo zaznacza, że  art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, który określa zakres danych, jakie muszą znaleźć się na recepcie, bez wątpienia pełni rolę wiodącej regulacji systemowo determinującej zakres danych, jakie mają być przetwarzane przez podmioty, które uczestniczą w procesie wystawiania i realizacji recept. W związku z tym, pozostałe zasady, które dotyczą wystawiania oraz realizacji recept wyrażone w przepisach obowiązujących, powinno się interpretować w sposób spójny ze wspomnianą wyżej kierunkową regulacją (czytaj również: Co od 1 lipca zmienia się w aptekach? Oto podsumowanie…).

REKLAMA

Biorąc to pod uwagę, resort podkreśla, że zniesienie obowiązku zamieszczania identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na recepcie, przyczynia się do tego, że informacji tej nie trzeba odnotowywać także na dokumentach związanych z realizacją recepty, a więc np. w Dokumencie Realizacji Recepty. Nie musi być ona też przekazywana oddziałom wojewódzkim NFZ wśród danych o obrocie lekami wynikających ze zrealizowanych recept.

REKLAMA

Ponadto zniesienie tego obowiązku, nie powoduje jednocześnie zakazu wpisywania na recepcie ww. identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ, jeżeli taka dana zostanie umieszczona na recepcie. Nie powinno to przyczyniać się do odmowy realizacji tej recepty.

Źródło: AM/www.gov.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych