REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 5 listopada 2018

MZ: płatności za praktyki w aptekach szpitalnych

Artykuł pochodzi z serwisu
Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki jednoznacznie potwierdziły, że studenci farmacji nie muszą płacić szpitalom za możliwość odbywania praktyki w aptece.
REKLAMA

Koszty związane z organizowaniem i odbywaniem praktyk zawodowych wynikających z programu studiów powinny być pokrywane przez uczelnie w ramach ich środków finansowych.

W dniu 10 sierpnia na łamach AptekiSzpitalnej ukazał się artykuł został napisany na podstawie relacji zdanych nam przez kilkunastu studentek i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kilkutygodniowe zbieranie materiałów, wraz ze stanowiskami Biura Prasowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz komentarzami poszczególnych szpitali zaowocowało nagłośnieniem całej sprawy odpłatności praktyk studenckich wydziału farmaceutycznego na skalę krajową (czytaj więcej: Apteki szpitalne sięgają do kieszeni studentów).

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia określającym standardy kształcenia na kierunku farmacja, studenci po ukończeniu IV roku studiów mają obowiązek odbyć 160 h praktyki zawodowej w aptece szpitalnej lub odbyć tzw. praktykę dzieloną, tj. 80 w aptece szpitalnej i 80 h w przemyśle farmaceutycznym.

REKLAMA

Praktyki ujęte w programie studiów obejmują kształcenie oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych do ukończenia studiów. Uczelnie publiczne otrzymują środki finansowe z budżetu państwa na działalność dydaktyczną, w tym na kształcenie studentów na studiach stacjonarnych – informuje MNiSW. – W związku z tym koszty związane z organizowaniem i odbywaniem praktyk zawodowych wynikających z programu studiów powinny być pokrywane przez uczelnie w ramach tych środków finansowych.

Decyzje dotyczące organizacji praktyk zawodowych, jak tłumaczy resort nauki, należą wyłącznie do władz uczelni i powinny być podejmowane w oparciu o postanowienia wynikające z wcześniej zawartego porozumienia z danym podmiotem gospodarczym, z wyłączeniem możliwości pobierania opłat od studentów.

REKLAMA

Głos w sprawie zabrało także Ministerstwo Zdrowia, które podkreśla, że każda uczelnia posiada bazę podmiotów leczniczych, z którymi są podpisane umowy, w ramach których studenci mogą odbywać praktyki bez ponoszenia indywidualnych kosztów. Resort zwraca jednocześnie uwagę, że nie wszyscy studenci są zainteresowani korzystaniem z jednostek proponowanych przez uczelnię. W sytuacji gdy student realizuje praktyki w miejscu innym niż wskazane przez uczelnię, musi liczyć się z możliwością ewentualnych kosztów związanych z jej odbywaniem.

Czytaj więcej na mgr.farm

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych