REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 5 grudnia 2018

MZ: Podsumowanie dostępności terapii dla pacjentów onkologicznych

Artykuł pochodzi z serwisu
Ministerstwo Zdrowia podsumowało rok 2017 i 2018 wzrostem dostępności terapii onkologicznych dla pacjentów porównując do lat ubiegłych. Obecnie w ramach 32 programów lekowych, refundowanych jest 50 substancji czynnych. Liczba pacjentów leczonych w ramach programów lekowych wzrosła o ponad 15 000 w przeciągu 5 lat.
REKLAMA

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia  wzrost dostępności do  nowoczesnych i bezpiecznych terapii dla pacjentów onkologicznych i hematooonkologicznych to priorytet. Aktualnie dostępnych jest ponad 100 opcji terapeutycznych, a wiele ważnych zmian w tym zakresie pojawiło się w ostatnich latach.

 

Jakie leki?

W 2017 r. na listach refundacyjnych w obszarze onkologicznym znalazło się:

REKLAMA

•    7 substancji czynnych w 6 funkcjonujących programach lekowych onkologicznych:
–    aflibercept – rak jelita grubego,
–    ozymertynib – rak płuca,
–    bosutynib – przewlekła białaczka szpikowa,
–    kobimetynib – czerniak skóry,
–    enzalutamid, dichlorek radu RA-223 – rak gruczołu krokowego,
–    trametynib – czerniak;

REKLAMA

•    7 substancji czynnych w 7 nowych programach lekowych:
–    ruksolitynib –  mielofibroza pierwotna i wtórna,
–    lenalidomid – anemia zależna od przetoczeń w MDS,
–    paklitaksel z albuminą – rak trzustki,
–    wismodegib – rak podstawnokomórkowy skóry,
–    ewerolimus – guzy SEGA w przebiegu stwardnienia guzowatego,
–    ibrutynib – przewlekła białaczka limfocytowa,
–    pixantron dimaleas – chłoniak złośliwy.

 

W 2018 r. wzrosła dostępność preparatów dla pacjentów onkologicznych w ramach programów lekowych. Refundacja objęła:

5 substancji czynnych w ramach 4 funkcjonujących programach lekowych:
–    niwolumab, pembrolizumab – rak płuca,
–    kabozatynib, niwolumab – rak nerki,
–    pomalidomid – szpiczak mnogi,
–    nintedanib – rak płuca – w drugim programie lekowym;
•    ponadto  substancja czynna niwolumab została umieszczona w nowym programie lekowym onkologicznym – chłoniak Hodgkina.

 

W ramach chemioterapii  refundowanych jest  79 substancji czynnych – bez zmian w porównaniu do 2017 roku. Leki dostępne w aptece na receptę obejmują 39 substancji czynnych refundowanych w chorobach nowotworowych.

 

Jakie koszty  w 2018 r?

Ministerstwo wylicza, że porównaniu z latami ubiegłymi wzrosła wartość zrefundowanych leków w programach lekowych onkologicznych i wyniosła 1 646 973 470,89 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku. Z  kolei przewidywana kwota refundacji  leków onkologicznych na cały 2018 rok, na postawie prognozy z lat poprzednich, wynosi około 1 760 000 000 zł.

Wartość zrefundowanych leków w ramach chemioterapii to kwota 683 825 098,95 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku, a 332 720 465,64 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku to kwota odnosząca się do substancji czynnych refundowanych dostępnych w aptece na receptę.

 

Źródło: MZ

 

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych