REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 11 lutego 2021

MZ w sprawie interpretacji na receptach zapisu dawkowania

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W dokumencie tym czytamy:

W związku z sygnałami dotyczącymi wątpliwości interpretacyjnych związanych z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424), który wskazuje jak na recepcie ma być określany sposób dawkowania, mając na uwadze pogląd Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji wypracowany po analizie i zważeniu różnych, czasami całkowicie odmiennych punktów widzenia, DPLiF uznaje, że czas stosowania, o którym mowa w analizowanym przepisie, jest to w istocie składowa danej, jaką w przepisie tym określa się jako częstotliwość.

A więc, w poddanym analizie przepisie, gdy pojawia się mowa o określonym czasie stosowania, nie powinniśmy przez to rozumieć całego czasu terapii lekiem przepisanym na recepcie w przepisanej na niej ilości. Mówiąc innymi słowy, „częstotliwość stosowania w określonym czasie” powinno się traktować jako jedną wspólną kategorię, a nie jako dwie kategorie, tzn. (i) częstotliwość stosowania i (ii) czas stosowania z tą częstotliwością.

REKLAMA

Tym samym przykładowy zapis 2 × 1 tabl. należy uznać za wyczerpujący zapis sposobu dawkowania, wpisujący się w intencję przepisu § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept. W zapisie takim jako ilość należy rozumieć zapis „1 tabl.”, zapis „2x” oznacza częstotliwość, zaś doba jest okresem czasu, co do którego tak określoną częstotliwość należy odnosić – wyjaśnia Ministerstwo.

REKLAMA

Komentarz:

Jest to stanowisko odmienne od pierwotnie przekazanego przez Ministerstwo Zdrowia w korespondencji z naszym portalem, o czym pisaliśmy tutaj. Niemniej finalnie powyższe stanowisko należy uznać za korzystne i oczekiwane.

AM/nia.org.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych