REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 12 kwietnia 2019

MZ ws. wzoru recepty

Artykuł pochodzi z serwisu

Na pytanie o treści:

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o informację w sprawie wzorów recept. Jak wiadomo, wg par. 19 rozporządzenia w sprawie recept, lekarz może wykorzystać stary wzór recepty do 17 kwietnia 2019 r. (…). Pytanie moje jest następujące, czy otrzymując receptę na starym wzorze z datą wystawienia 18 kwietnia i późniejszą, należy odmówić jej realizacji ze zniżka, czy może par. 8 pkt 3 rozporządzenia w sprawie recept ma tutaj zastosowanie, a tym samym praca aptek przebiegnie bez zakłóceń? Chodzi zarówno o wzór recepty na leki o kat. Rp, jak i Rpw.

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia napisało:

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 kwietnia 2019 r., dotyczące przekazania informacji w zakresie ważności recept z datą wystawienia po 19.04.2019 r., na których zamiast w polu dane i podpis osoby uprawnionej znajduje się informacja dane i podpis lekarza (stary druk recepty nieodpowiadający po 18.04.2019 wzorowi recepty), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.
Departament Polityki Lekowej i Farmacji wskazuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436) po dniu 18 kwietnia 2019 r. brak będzie podstaw aby recepty na starych wzorach mogły być realizowane.
Niemniej jednak Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą aby stare wzory recept mogły być realizowane przez dłuższy czas niż obecnie określony w ww. rozporządzeniu.
Podjęcie czynności w przedmiotowym zakresie podyktowane jest w głównej mierze dobrem pacjentów, którzy w braku możliwości zrealizowania posiadanej już recepty, na starym wzorze, musieliby ponownie uzyskać receptę zgodną z obwiązującymi wymogami.

Konstatując realizowanie recept (niezależnie od tego czy są na starym wzorze) powinno
następować na zasadach dotychczasowych.

Jednocześnie Departament informuje, że w jego ocenie nie znajduje w analizowanej sytuacji zastosowanie par. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie recept.

Z poważaniem,
Łukasz Szmulski
p.o. Dyrektora

Treść pisma pod tym adresem.

REKLAMA

Dodatkowo istotny jest fakt, że par. 8 pkt 3 rozporządzenia w sprawie recept (możliwość realizacji recepty, która pod względem graficznym, kształtu i rozmiaru nie odpowiada wzorowi recepty), w opinii Ministerstwa, nie znajduje zastosowania do realizacji  ze zniżką recepty wystawionej na niewłaściwym wzorze. Oczywiście w związku z pilną nowelizacją rozporządzenia w sprawie recept zostanie przedłużona ważność starych wzorów recept o dodatkowe 12 miesięcy, więc problem z realizacją się nie pojawi.

REKLAMA

[Źródło:KO]

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych