MZ za zmianami w budżecie refundacyjnym za 2017 | farmacja.pl

MZ za zmianami w budżecie refundacyjnym za 2017

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-08-28 11:25:07 /

Tekst zmian w rozporządzeniu w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację został warunkowo przyjęty przez Resort Zdrowia.

Projekt nowelizacji rozporządzenia skierowany został do Rządowego Centrum Legislacji.

Tegoroczny budżet refundacyjny uległ zmianie o 145 779 000 zł, jeśli chodzi o sfinansowanie terapii dotychczas nieobjętych refundacją leków. Mowa o lekach, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu.
Nakłady będą również wyższe (wzrost z 8 mln do 24 mln zł) na refundację leków w wybranych grupach limitowych wynikających ze zmian w ChPL lub ze zmiany praktyki klinicznej.
Na skutek zmian nastąpi całkowite zwiększenie budżetu refundacyjnego o 669 034 000 zł.

Nowelizacja ta podyktowana jest projektowaną przez NFZ zmianą planu finansowego Funduszu na rok 2017. Zakłada ona zwiększenie całkowitego budżetu na refundację i wynika ze zwiększenia nakładów NFZ na finansowanie innowacyjnych technologii lekowych.

źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj