REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 14 stycznia 2019

Na którym miejscu w rankingu jest Twój szpital?

Artykuł pochodzi z serwisu
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadziło XV edycję rankingu szpitali pt. „Bezpieczny szpital 2018”. Ranking dotyczył różnych placówek, a jego szczegółowe wyniki przedstawiła „Rzeczpospolita”.

W publikacji dziennika „Rzeczpospolita”, w specjalnym dodatku ukazały się następujące rankingi:

 1. Ranking „Złota setka” obejmujący 100 wielospecjalistycznych szpitali zabiegowych
 2. Ranking 10 szpitali monospecjalistycznych
 3. Ranking 10 szpitali niezabiegowych
 4. Rankingi wojewódzkie (szpitale zabiegowe) prezentujące wyniki z uwzględnieniem miejsca uzyskanego w wyżej wymienionych rankingach

207 SZPITALI W RANKINGU

Aby znaleźć się w zestawieniu rankingowym, szpital musiał uzyskać co najmniej tyle punktów co setny szpital „Złotej setki”, czyli 731. Nie dotyczyło to szpitali niezabiegowych, gdzie została opublikowana ich pierwsza dziesiątka.

Na rozesłane przez Centrum Monitorowania Jakości ponad tysiąc ankiet odpowiedziało 207 szpitali, w których leczono prawie 60% pacjentów w Polsce. Szpitale, które wzięły udział w rankingu, dysponują ponad 40% bazy łóżkowej w Polsce, co sprawia, że zestawienie jest istotne dla systemu opieki zdrowotnej. CMJ poszerzyło ankietę o nowe pytania bezpośrednio związane z bezpieczeństwem pacjenta czyli występowanie zakażeń szpitalnych i zużycie antybiotyków

REKLAMA

– By zbudować zrównoważony system ochrony zdrowia w Polsce, musimy zacząć mierzyć jakość i efektywność szpitali i porównywać je ze sobą – podkreśliła dr n ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, członek rady programowej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla zdrowia” i dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

REKLAMA

 

KTO NA CZELE „ZŁOTEJ SETKI”?

Zwycięzcą rankingu „Złota setka” został Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej z wynikiem 897,84 punktów. Placówka ta od wielu lat osiąga dodatni wynik finansowy, przy czym cały czas inwestuje w nowe rozwiązania poprawiające poziom leczenia. Szpital posiada łącznie cztery normy ISO: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 oraz ISO 27001.

Jak powiedział dla „Rzeczpospolitej” Dariusz Olesiński, dyrektor szpitala w Białej Podlaskiej, obecnie trwają prace w ramach inwestycji „odcinka krążenia pozaustrojowego” z ECMO (pozaustrojową eliminacją dwutlenku węgla i natleniania krwi- przyp.red.) w oddziale kardiologicznym. Jest modernizowany blok operacyjny, w którym powstaje sala hybrydowa. Ponadto szpital rozpoczął budowę nowego pawilonu, do którego trafią oddziały onkologii oraz hematologii. – Nie jesteśmy skostniałą strukturą. Cały czas się zmieniamy w obszarze dedykowanym pacjentom – zapewnił Dariusz Olesiński.

Na drugim miejscu uplasowało się Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, zeszłoroczny zwycięzca, które uzyskało 879,84 punktów. Cały czas jest to najlepszy ośrodek onkologiczny w kraju.

 

ZWYCIĘZCY POZOSTAŁYCH RANKINGÓW

Wśród szpitali zabiegowych, monospecjalistycznych, bez onkologicznych, najlepszy okazał się Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Wśród szpitali niezabiegowych natomiast wygrał Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Spośród placówek na I poziomie podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, zwyciężyła druga w rankingu ogólnopolskim rzeszowska Pro-Familia. Na poziomie II pierwsze miejsce zajął Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. Wygranym szpitali III poziomu okazał się bielsko-podlaski zwycięzca tegorocznego rankingu ogólnopolskiego.

Wśród szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych wygrało bydgoskie Centrum Onkologii, spośród szpitali pediatrycznych najlepszy okazał się Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, a z placówek ogólnopolskich wybrano warszawski Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

W XV edycji rankingu oceniono także lecznice poza siecią, czyli te, które nie mogły liczyć na gwarancję ryczałtowego finansowania z budżetu NFZ i ośrodki publiczne mogą walczyć jedynie w konkursach.

Najlepszy okazał się NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego w Chorzowie. Nie zabrakło również listy liderów w województwach. W roku 2018 najwięcej, bo 12, szpitali w pierwszej setce miało Pomorze, na drugim miejscu było kujawsko-pomorskie z 11 placówkami.

 

MNIEJSZA LICZBA PUNKTÓW NIE RÓWNA SIĘ NIŻSZEJ JAKOŚCI

W tym roku punktacja szpitali w Polsce spadła poniżej 900 punktów. „Rzeczpospolita” zadała w związku z tym pytanie dr Michałowi Bielickiemu, wicedyrektorowi CMJ, czy to oznacza, że jakość szpitali się obniżyła. Dr Bielicki uznał, że wręcz przeciwnie. Jego zdaniem, mniejsza liczba punktów wynika z dokonanych w 2018 rok przez Centrum Monitorowania Jakości modyfikacji w zakresie metodologii. Wartość punktów została przesunięta z obszarów ściśle związanych z infrastrukturą na te dotyczące pacjenta, czyli jakość obsługi i bezpieczeństwo. Ponadto średnią zaniżyło także kilka dodatkowych pytań związanych z monitorowaniem zużycia antybiotyków i występowaniem zakażeń szpitalnych, które były problemem w szpitalach.

Jak dodaje dr Bielicki, widać już pierwsze efekty wprowadzenia sieci szpitali na ich kondycję finansową. Poprawiła się kondycja szpitali pediatrycznych, a szpitale III stopnia albo pogorszyły swoją sytuację albo nie zmieniły jej. Ponadto szpitale coraz chętniej raportują działania niepożądane, ale niepokoi kwestia sytuacji kadrowej w placówkach. – Cieszy nas również, że 80% szpitali w rankingu posiada akredytację CMJ.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej.

Ranking znajdziesz tutaj.

 

Źródło: IK/cmj.org.pl

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ