REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 16 października 2020

Na receptach dla seniorów i ciężarnych nie trzeba wpisywać oddziału NFZ

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Tylko jeśli osoba uprawniona zaznaczy na recepcie znak „X” albo 100%, skutkuje to realizacją recepty pełnopłatnie. Jeżeli na recepcie w polu na identyfikator OW NFZ osoba uprawniona wpisze oznaczenie „X” albo 100%, recepta zostanie zrealizowana pełnopłatnie nawet, jeżeli w przestrzeni recepty przeznaczonej na wpisanie pozycji leku, przy tej pozycji leku, zostanie wpisana odpłatność wynikająca z obwieszczenia refundacyjnego.

Kiedy możliwa realizacja recepty?

W pozostałych przypadkach, tj. jeżeli w polu na identyfikator OW NFZ wpisany zostanie jego identyfikator (lub ew. inne dane) albo pole to będzie puste, recepta zostanie zrealizowana także, jeżeli nie zostanie określona odpłatność za przepisany na recepcie lek/leki, przy czym w takim przypadku – w zależności od tego, czy lek ten występuje w obwieszczeniu refundacyjnym w jednej, czy w więcej niż jednej odpłatności – zastosowanie będzie miał odpowiednio art. 96a ust. 8 pkt 7 lit. a albo lit. b tiret drugie tego samego artykułu ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Jaka odpłatność?

W praktyce oznacza to, że jeżeli osoba uprawniona wpisawszy w pole na identyfikator OW NFZ odpowiedni identyfikator albo pozostawiwszy to pole puste, odstąpi jednocześnie od podania odpłatności za lek, zostanie on wydany:

REKLAMA
  • zgodnie z odpłatnością wynikającą z obwieszczenia refundacyjnego – jeżeli lek ten jest ujęty w tym obwieszczeniu w tylko jednej odpłatności,
  • za odpłatnością najwyższą spośród odpłatności przewidzianych dla tego leku w obwieszczeniu refundacyjnym – jeżeli lek ten występuje w tym obwieszczeniu w więcej niż jednej odpłatności.

Źródło: IK/gov.pl

REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych