Nadmierna uprzejmość czy łapówka? | farmacja.pl

Nadmierna uprzejmość czy łapówka?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-08-25 09:50:00 /

Na rynkach wschodzących, które są motorem wzrostu dla producentów leków, praktyki stosowane w branży farmaceutycznej wciąż bardziej odzwierciedlają stare zasady. Przykładami miejsc, gdzie wręczanie upominków oraz szeroki gest stanowią ważną część kultury biznesowej, są Chiny oraz pozostałe kraje Azji Południowo-Wschodniej.

- Pomimo nakładania na firmy farmaceutyczne licznych kar za niestosowanie się do przepisów antykorupcyjnych, producenci leków wchodzą w konflikty z prawem - pisze Anna Kuśmierczuk, analityk w dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY.

Ekspertka zwraca uwagę, że choć zespoły odpowiedzialne za etykę i zgodność (compliance) funkcjonujące w firmach farmaceutycznych wdrażają złote standardy i procedury, jednostki sprzedażowe odbierają przepisy antykorupcyjne jako niesprzyjające wykonywaniu ich pracy. To właśnie ta grupa może odczuwać efekty uboczne wspomnianych regulacji, np. w postaci utraty premii lub prowizji.

- Od lat firmy farmaceutyczne miały szereg interakcji z lekarzami, poprzez korzystanie z ich usług, oferowanie udziału w konferencjach czy szkoleniach lub wręczanie upominków. Organy nadzorujące zwracają uwagę, że takie praktyki grożą konfliktem interesów - pisze Kuśmierczuk i przypomina, że w Polsce funkcjonuje Kodeks Przejrzystości.


Jest to zbiór zasad ustanowionych przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA dotyczących udostępniania informacji na temat wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze współpracą firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym.

- Nowe przepisy znacznie zmniejszyły skalę nadmiernej uprzejmości przejawianej przez producentów farmaceutyków w stosunku do podmiotów wpływających na sprzedaż ich produktów w krajach zachodnich. Jednak na rynkach wschodzących, które są motorem wzrostu dla producentów leków, praktyki stosowane w branży farmaceutycznej wciąż bardziej odzwierciedlają stare zasady. Przykładami miejsc, gdzie wręczanie upominków oraz szeroki gest stanowią ważną część kultury biznesowej, są Chiny oraz pozostałe kraje Azji Południowo-Wschodniej - twierdzi ekspertka.

Więcej na ten temat na Blogu eksperta EY.

Źródło: blog.ey.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj