farmacja.pl - Maj 26, 2017

Innowacyjne leki na cholesterol mogą nie spełniać oczekiwań?

Przedstawicielem nowej grupy leków jest ewolokumab (produkt Repatha) dopuszczony do obrotu w UE w 2015 r.

Anna Załucka - Maj 26, 2017

Ginekolodzy

Kolejne rozdziały książki Jürgena Thorwalda pt. „Ginekolodzy” poświęcone są różnym problemom medycznym i sposobom ich leczenia.

farmacja.pl - Maj 26, 2017
farmacja.pl - Maj 26, 2017

Technicy farmaceutyczni nie byli zagrożeni

Przypomnijmy, że podczas procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej na początku maja w Komisji Zdrowia, zaproponowano zmianę brzmienia art.

farmacja.pl - Maj 26, 2017

farmacja.pl z humorem #304

farmacja.pl z humorem #304

farmacja.pl - Maj 26, 2017

Sejm przegłosował ellaOne na receptę

W myśl noweli wszystkie hormonalne leki antykoncepcyjne będą dostępne na receptę. Oznacza to, że na receptę będzie także pigułka ellaOne (tzw.

farmacja.pl - Maj 26, 2017

Za 30 dni zmiany w wydawaniu zezwoleń na nowe apteki

Zgodnie z zapisami ustawy, wejdzie ona w życie 30 od daty publikacji.

farmacja.pl - Maj 26, 2017

Urlop macierzyński nie liczy się do stażu pracy w aptece

W związku ze zgłaszanymi przez okręgowe izby aptekarskie wątpliwościami w zakresie obliczania 5-letniego i 3-letniego stażu pracy, niezbędnego do w

Anna Murawiejko - Maj 25, 2017

Farmaceuta w szpitalu

Praca w aptece szpitalnej większości farmaceutów kojarzy się ze spokojem, monotonią i nadmiarem czasu, który można spożytkować na zjedzenie śniadan

farmacja.pl - Maj 25, 2017

Pestycydy w żywności – ryzyko jest niskie

W celu oceny bezpieczeństwa żywności, przeanalizowano aż 84 341 próbek za obecność w sumie 774 pestycydów. Większość z pobranych próbek (ok.

farmacja.pl - Maj 25, 2017

W Polsce kwitnie rynek podrabianych leków

– Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że Polacy wydają rocznie 100 mln zł na podrobione leki – uważa prawniczka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

farmacja.pl - Maj 25, 2017
farmacja.pl - Maj 25, 2017

Apteka dla aptekarzy, chleb dla piekarzy...

W najnowszym numerze tygodnika Angora pojawił się felieton Henryka Martenki pt. "Tyle wolności, ile własności".

farmacja.pl - Maj 25, 2017

O perspektywach zawodu farmaceuty

Program naukowy Zjazdu obejmuje szereg interesujących paneli dyskusyjnych o następującej tematyce: kierunki rozwoju nauk farmaceutycznych w Polsce,

farmacja.pl - Maj 25, 2017

GIF: Klauzula sumienia farmaceutów jest dopuszczalna, ale...

Pod koniec kwietnia Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował list do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie powoływania się przez farmaceutów

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj