REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 11 czerwca 2019

Najnowszy numer czasopisma branżowego dla farmaceutów szpitalnych – AptekaSzpitalna.pl cz. I

Artykuł pochodzi z serwisu
Ukazał się 07 numer największego magazynu dla farmaceutów szpitalnych. Przedstawiamy spis oraz zarys artykułów, które można znaleźć w najnowszym wydaniu czasopisma. Zobacz co przygotowaliśmy dla Ciebie!
REKLAMA

Celem magazynu AptekaSzpitalna.pl jest dostarczanie wiedzy z różnych dziedzin nauki i praktyki farmaceutom szpitalnym. W najnowszym numerze znajdziemy zagadnienia związane z prawem farmaceutycznym i prawem zamówień publicznych. Dodatkowo  zawarliśmy artykuły bogate wiedzę z dziedziny szeroko pojętej medycyny, ale w zakresie niezbędnym dla farmaceutów szpitalnych. Dodatkowo od 07 numeru rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących budowy i zasad funkcjonowania pracowni leku jałowego. Farmaceuci szpitalni odpowiadają za funkcjonowanie pracowni leku, zarządzają nimi i pracują nad ich ulepszeniem. Postawiliśmy nacisk na wiedzę, którą można pozyskać tylko poprzez praktykę i wieloletnie doświadczenie. Dostrzegliśmy potrzeby farmaceutów szpitalnych i oddając do Waszych rąk artykuły na ten temat, wyszliśmy im naprzeciw.

Spis treści najnowszego numeru gazety AptekaSzpitalna.pl:

  1. Współpraca farmaceuty z przedstawicielami firm farmaceutycznych – działania dozwolone i zakazane; dr Aleksander Jakowlew, radca prawny
  2. Przetargi grupowe okiem farmaceuty; mgr farm. Agnieszka Sidor
  3. Rozmowa z dyrektorem Centrum Systemów Ochrony Zdrowia – Bartłomiejem Wnukiem; Pytania zadaje: mgr farm. Ewa Krajewska
  4. Protokół ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) – nowoczesna metoda opieki okołooperacyjnej; mgr farm. Ksenia Czech
  5. Bezpieczeństwo farmakoterapii przy użyciu leków biologicznych – regulacje prawne UE; mgr farm. Hanna Elżbieta Szoka
  6. Śluzy podawcze w procesie przepływu materiałów, produktów i odpadów w pracowni apteki szpitalnej; mgr biotechnologii, mgr chemii Patrycja Sitek, Dyrektor CR Konsulting
  7. Dostęp do leczenia farmakologicznego pacjentów chorych na raka płuca w Polsce w kontekście refundacji i rejestracji leków; mgr n.ekon., mgr n.o zdr. Aneta Mela
  8. Rany przewlekłe okiem farmaceuty; Dr n. farm. Przemysław Dalkowski
  9. Struktura zatrudnienia farmaceutów klinicznych i ich obowiązki na przykładzie Anglii; mgr farm. Anna Waksmundzka-Walczuk
  10. Jakość i bezpieczeństwo stosowania wielodawkowych postaci leków do podawania pozajelitowego; mgr farm. Marcin Bochniarz

Wybrane fragmenty artykułów 07 numeru magazynu AptekaSzpitalna.pl

Współpraca farmaceuty z przedstawicielami firm farmaceutycznych – działania dozwolone i zakazane

dr Aleksander Jakowlew, radca prawny

Farmaceuta w trakcie swojej praktyki zawodowej niejednokrotnie wchodzi w interakcję z przedstawicielami firm farmaceutycznych – producentów lub sprzedawców leków. Celem niniejszego artykułu jest opisanie, jakie zachowanie i sytuacje powinny zwrócić szczególną uwagę farmaceuty ze względu na możliwość wystąpienia konfliktu interesów bądź naruszenia prawa wprost. (…)

Przetargi grupowe okiem farmaceuty

mgr farm. Agnieszka Sidor

REKLAMA

Czy postępowania przetargowe organizowane w ramach wspólnych grup zakupowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne są dla szpitali wystarczającym rozwiązaniem w drodze do uzyskania oszczędności?

Należy zgodzić się z tym, że poszukiwanie oszczędności jest dobrym kierunkiem w zarządzaniu. Przy stale rosnących kosztach funkcjonowania placówek medycznych pomysł przeprowadzania grupowych postępowań przetargowych w celu uzyskania wolumenu zamówienia na tyle atrakcyjnego dla dostawców, by mogli zaoferować niższe ceny, wydaje się bardzo rozsądny. Wiemy już z doświadczenia licznych placówek zarówno medycznych, jak i pozamedycznych, że wspólne postępowania na energię elektryczną mają sens i przynoszą efekty w postaci obniżenia cen. Zgodnie z tym założeniem zamawiającym staje się grupa podmiotów, które łączą swoje siły w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki temu mogą uzyskać bardziej optymalne usługi lub lepszej jakości towary, jednocześnie obniżając swoje koszty. Z założenia uzyskany w ten sposób efekt skali pozwoli pozyskać niższe ceny w obszarze zakupywanych towarów. W tym przypadku – leków i wyrobów medycznych. (…)

Protokół ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) – nowoczesna metoda opieki okołooperacyjnej.

mgr farm. Ksenia Czech

REKLAMA

Koncepcja protokołu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), czyli Protokołu Kompleksowej Opieki Okołooperacyjnej Dla Poprawy Wyników Leczenia powstała w latach 90. ubiegłego wieku. Jej pomysłodawcą był duński profesor Henrik Kehlet. Zauważył, że zmiana tradycyjnie przyjętego postępowania w okresie okołooperacyjnym może przyczynić się do zmniejszenia liczby powikłań i śmiertelności. Co więcej, może skrócić czas hospitalizacji, zredukować liczby ponownych przyjęć do szpitala, a także koszty leczenia. Zastosowanie zasad protokołu ERAS przyczynia się do zwiększenia satysfakcji i komfortu pacjenta oraz poprawia jakość zastosowanego leczenia, co potwierdzają obserwacje w ośrodkach, które wdrożyły zasady nowoczesnej opieki w okresie okołooperacyjnym. (…)

Bezpieczeństwo farmakoterapii przy użyciu leków biologicznych – regulacje prawne UE.

mgr farm. Hanna Elżbieta Szoka

Leki biologiczne to jedna z największych innowacji w obszarze medycyny, otwierająca nowe perspektywy w leczeniu. Są one wynikiem zastosowania najnowszych osiągnięć biologii i inżynierii genetycznej. Wśród tej grupy preparatów możemy wyróżnić białka, polipeptydy, glikoproteiny – od najprostszych cząsteczek jak hormony wzrostu oraz insulina, do najbardziej złożonych jak przeciwciała monoklonalne, komórki macierzyste i wektory genowe.

Obecnie dostępne metody analityczne nie pozwalają na pełną oraz dokładną analizę fizykochemiczną leków biologicznych i jednoznaczne określenie ich właściwości farmakologicznych. W związku z tym różnice w strukturze chemicznej mogą znajdować odzwierciedlenie w czystości i aktywności biologicznej, a tym samym w bezpieczeństwie stosowania produktu. (…)

Śluzy podawcze w procesie przepływu materiałów, produktów i odpadów w pracowni apteki szpitalnej.

mgr biotechnologii, mgr chemii Patrycja Sitek, Dyrektor CR Konsulting

Artykuł ten jest pierwszym z cyklu publikacji, które będą miały za zadanie wskazać farmaceutom szpitalnym, jak pogodzić wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Farmakopei Polskiej. Przyjrzymy się procesowi planowania i budowy pomieszczeń pracowni cytostatyków i żywienia poza- i dojelitowego. Dodatkowo przeanalizujemy warunki prowadzenia monitoringu mikrobiologii i cząstek, a także dowiemy się, w jaki sposób utworzyć spójny system jakości i jak dyscyplinować dokumentację, aby usprawniała a nie utrudniała pracę farmaceuty. Poruszymy także aspekty użycia środków ochrony osobistej oraz właściwej sanityzacji pomieszczeń aptecznych, co pozwoli na jeszcze lepsze wypełnianie zaleceń GMP oraz Farmakopei XI.

Jeżeli zainteresowały Cię artykuły – zamów prenumeratę magazynu branżowego AptekaSzpitalna.pl!

Źródło: EK/AptekaSzpitalna.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych