REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 9 stycznia 2020

Naklejka „Tu zrealizujesz e-receptę” narusza zakaz reklamy aptek?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach wpłynął donos na jedną z aptek. Jego autor uznał, że naklejka z informacją „Tu zrealizujesz e-receptę” narusza zakaz reklamy aptek, ponieważ e-recepty realizują wszystkie apteki. WIF ostatecznie umorzył postępowanie nie dopatrując się w tym przypadku złamania przepisów…

– Zawiadamiający wskazał, że obok drzwi wejściowych umieszczona jest duża naklejka z informacją „Tu zrealizujesz e-receptę”, reklama jest umieszczona w stronę frontową i jest widoczna z daleka. Wyjaśnił też, że e-receptę realizują wszystkie apteki, nie tylko sieć (…), a wykorzystywanie tej informacji i umieszczenie w stronę ulicy jest jawną reklamą zachęcającą do zakupu w tej aptece i umacnianiem swojej pozycji w stosunku do wszystkich innych aptek, które oczywiście też realizują e-recepty, ale nie umieszczają takiej informacji w stronę ulicy z powodu ograniczeń, jakie tworzy zakaz reklamy. Na zakończenie zgłaszający poprosił o interwencję, ponieważ jest to nieuczciwa konkurencja, (…) reklamuje się, a inne apteki nie mogą. Do maila dołączono zdjęcie przedstawiające wejście do apteki opatrzone nazwą (…) i obok drzwi w szklanej witrynie uwidoczniona jest opisana naklejka – czytamy w treści decyzji WIF.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, w związku z tą informacją, wszczął postępowanie administracyjne. Jego podstawą było podejrzenie prowadzenia reklamy przez apteki należące do sieci jednego przedsiębiorcy. A reklama ta miała polegać na umieszczeniu obok drzwi wejściowych naklejki z informacją „Tu zrealizujesz e-receptę” (czytaj również: Apteka musi umieścić informacje o e-recepcie).

REKLAMA

W trakcie postępowania adwokat reprezentujący właściciela aptek, domagał się ujawnienia danych osoby, która złożyła donos. WIF jednak konsekwentnie odmawiał. Wskazywał, że „kwestia ewentualnego ujawnienia danych osobowych informatora zawiadamiającego organ administracji o okolicznościach mogących mieć istotne znaczenie prawne dla zawiązania sprawy administracyjnej nie miała znaczenia dla dalszego procedowania”. Pełnomocnik przedsiębiorcy złożył nawet w tej sprawie zażalenie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Ten jednak uznał niedopuszczalność zażalenia (czytaj również: Informacja o zamiennikach czy reklama apteki?).

REKLAMA

Urzędowa zachęta, a nie reklama apteki

Ostatecznie Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach nie potwierdził naruszenia zakazu prowadzenia reklamy apteki. W toku postępowania nie potwierdzono, aby nad wynikającym z niej przekazem informacyjnym przeważała zachęta do nabycia produktów leczniczych w tej konkretnej aptece.

– Jako podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i wprowadzenie e-recepty, w tym za akcję informacyjną z przedmiotową nalepką dla aptek, wskazano Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Fundusze Europejskie – Polska Cyfrowa i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Trudno jest podejrzewać te instytucje o chęć promowania konkretnych aptek i naruszenia tym samym przepisów powszechnie obowiązujących – pisze WIF w uzasadnieniu swojej decyzji.

Pełnomocnik właściciela wskazywał w trakcie postępowania, że informacja w formie naklejki o treści „Tu zrealizujesz e-receptę” została opracowana i wyemitowana przez Ministra Zdrowia z zaleceniem jej umieszczenia w każdej aptece. Naklejki te zostały rozdystrybuowane do wszystkich izb aptekarskich w kraju, które z kolei zaleciły ich umieszczenie w jednolitej formie graficznej w aptekach. Do umieszczania takich naklejek zachęcał też Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Wskazywał on jednocześnie, że naklejka „stanowi element rządowej kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie wprowadzenia tzw. E-recepty, co nie stanowi reklamy żadnej konkretnej apteki w rozumieniu art. 94.a ustawy Prawo farmaceutyczne, gdyż dotyczy wszystkich aptek w kraju”.

W rezultacie Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach stwierdził bezprzedmiotowość postępowania i umorzył je w całości. Podkreślił m.in., że powszechny dostęp wszystkich aptekarzy do promocyjnych naklejek i urzędowa zachęta do ich stosowania nie wskazują bynajmniej na komercyjne wyróżnienie aptek nimi oznakowanych (czytaj również: Nie byłoby sukcesu e-recepty bez farmaceutów).

Sygn. akt DNA.8523.18.2019

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

2019.09.10_decyzjaa

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych