REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 28 maja 2018

NFZ: zmiany leczenia szpitalnego dot. chemioterapii

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem  wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2018 r.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami współczynnik korygujący premiujący stosowanie tańszych odpowiedników leków będzie stosowany w przypadku, gdy określone jednostkowe podanie lub wydanie leku danemu pacjentowi u danego świadczeniodawcy będzie spełniało warunek kosztowy określony w tym przepisie. Zatem weryfikacji nie będzie podlegać średni koszt rozliczenia danej substancji czynnej u danego świadczeniodawcy w trakcie miesiąca a koszt rozliczenia pojedynczego podania lub wydania leku. W przypadku hospitalizacji wielodniowych premiowane będą świadczenia udzielone w dniach, w których nastąpiło podanie leku spełniającego warunek kosztowy. Dodatkowo zaproponowano, aby współczynnikiem korygującym objąć substancje czynna anagrelid ze względu na pojawienie się w refundacji odpowiedników leku referencyjnego.

REKLAMA

Wzwiązku z ponowną dostępnością na rynku leków zawierających substancje bleomecyna oraz doxorubicyna liposomalna, umieszczonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, brak jest uzasadnienia do dalszego utrzymywania możliwości finansowania świadczenia polegającego na podaniu leków niezarejestrowanych w Polsce zawierających wskazane wyżej substancje czynne. Świadczeniodawcy zostali poinformowani o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwoliło na pełne wykorzystanie zakupionych wcześniej leków pochodzących z importu docelowego.

REKLAMA

Całość zarządzenia dostępna na stronie NFZ.gov.plArtykuł NFZ: zmiany leczenia szpitalnego dot. chemioterapii pochodzi z serwisu Apteka Szpitalna.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych