REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 25 kwietnia 2019

NIA akceptuje wyrok sądu, ale chce zmian w przepisach. Jakich?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej zapowiedziała, że samorząd aptekarski zamierza uszanować wyrok NSA, mówiący iż w aptece zawsze musi być farmaceuta o uprawnieniach kierownika. Aptekarze nie będą jednak biernie czekać na kolejne decyzje inspekcji farmaceutycznej oparte na tej wykładni prawa i wystąpili do resortu zdrowia o pilną nowelizację przepisów.

Nie milkną komentarze po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który potwierdził wykładnię przepisów zastosowaną przez jednego z wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Stwierdził, że w godzinach czynności apteki, musi być w niej zawsze obecny farmaceuta spełniający wymogi niezbędne do objęcia stanowiska kierownika. Oznacza to, że musi posiadać 5 lat stażu pracy lub 3 lata stażu pracy oraz specjalizację z farmacji aptecznej (czytaj więcej: W aptece musi zawsze być farmaceuta z uprawnieniami kierownika).

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego apteki prowadzą działalność wymagającą szczególnej staranności i wysokich kwalifikacji w realizacji zadań. Zaniedbania wynikające z braku staranności i wysokich kwalifikacji personelu mogą prowadzić do bardzo poważnych szkód dla zdrowia, a nawet życia osób korzystających z ich usług.

REKLAMA

– Zatem oczywisty jest wymóg stałego, bieżącego nadzoru nad ich działalnością przez osoby o szczególnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Zatem należy uznać za zgodne z wykładnią celowościową takie odczytanie treści art. 92 upf, z którego wynika obowiązek zapewnienia stałej obecności w aptece kierownika apteki w rozumieniu art. 88 ust. 1 i 2 upf, czy przynajmniej innego farmaceuty o kompetencjach wymaganych od kierownika apteki – uzasadnia NSA (czytaj więcej: Jest uzasadnienie NSA! W aptece cały czas musi być farmaceuta o kwalifikacjach kierownika…).

REKLAMA

Reakcja samorządu aptekarskiego

– Naszym zdaniem, każdy aptekarz posiadający prawo wykonywania zawodu może samodzielnie wykonywać czynności zawodowe w aptece. Absurdalne byłoby doprowadzenie do sytuacji, w której farmaceuci z kilkuletnim stażem, posiadający pełne uprawnienia do wydawania wszystkich leków, ponoszący pełną odpowiedzialność za wykonywany zawód, musieliby pracować w obecności starszego kolegi – stwierdziła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA, w rozmowie z Pulsem Farmacji.

Jednocześnie zastrzegła, że samorząd zamierza uszanować wyrok NSA. Nie będzie jednak biernie czekać na kolejne decyzje inspekcji farmaceutycznej oparte na przedstawionej wyżej wykładni prawa. Dlatego wystąpił już do resortu zdrowia z prośbą o pilną nowelizację przepisów ustawy. Resort otrzymał konkretną propozycję zmiany przepisów.

– Nasza propozycja zakłada, że w przypadku nieobecności w aptece jej kierownika, trwającej do 30 dni, będzie on zobowiązany do upoważnienia jednego z obecnych farmaceutów do wykonywania zadań kierownika apteki. Jeżeli nieobecność będzie trwała powyżej 30 dni, to kierownik zobowiązany będzie wyznaczyć zastępcę, w trybie określonym w art. 95 ust. 4 pkt 5, spośród farmaceutów, którzy posiadają staż pracy określony w art. 88 ust. 2, tj. spośród farmaceutów mających co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej – wskazała prezes NRA w rozmowie z Pulsem Farmacji.

Jej zdaniem uregulowanie tej kwestii jest kluczowe z uwagi na niejednolite podejście wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Część z nich zamierza respektować wyrok NSA w całości, natomiast inni mają wątpliwości, co do jego stosowania. Wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach pozwoli uniknąć nikomu niepotrzebnego chaosu (czytaj więcej: Sprawdziliśmy jak inspektorzy interpretują obecność farmaceuty w aptece!).

Zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia

Po opublikowaniu wyroku NSA i zamieszaniu jakie wywołał on na rynku aptecznym, Ministerstwo Zdrowia było dość wstrzemięźliwe w wypowiedziach. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział najpierw, że z reakcją w tej sprawie resort poczeka do opublikowania uzasadnienia NSA. Ostatecznie jednak w ubiegłym tygodniu podczas Kongresu OSOZ, zapowiedział zmiany w tym zakresie. Wkrótce do konsultacji publicznych zostanie oddana nowelizacja prawa farmaceutycznego. Doprecyzuje ona kiedy w aptece powinien być kierownik aptek, a kiedy farmaceuta.

– Chodzi m.in. o ustalenie odpowiedzialności, a dokładniej, kiedy podczas pracy apteki ma być obecny farmaceuta, a kiedy dodatkowo kierownik apteki. Rozwiązanie doprecyzuje, że chodzi o obecność farmaceuty, a nie, tak jak ostatnio stwierdził sąd, że kierownik apteki musi być obecny w godzinach pracy apteki, co przy aptekach działających w trybie całodobowym jest nierealne – zapowiedział Miłkowski (czytaj więcej: Kiedy w aptece ma być kierownik, a kiedy farmaceuta? Ministerstwo doprecyzuje przepisy…).

Źródło: ŁW/ Puls Farmacji

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych