REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 6 czerwca 2018

NIA nie zgadza się z interpretacją Ministerstwa Zdrowia ws. „punktów twardych”

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W opinii Ministerstwa Zdrowia punkty edukacyjne zdobywane przez farmaceutów w ramach szkoleń internetowych, nie mogą być traktowane jako tzw. „twarde”. Naczelna Izba Aptekarska uważa, że taka interpretacja jest sprzeczna z dotychczasową praktyką i przypomina, że przyznanie tych punktów jest uprawnieniem okręgowych rad aptekarskich.

Naczelna Izba Aptekarska podkreśla, że nie jest możliwe przyjęcie wykładni, zgodnie z którą kursy realizowane metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń, za które farmaceuci uzyskają „punkty twarde”, nie mogą być realizowane za pośrednictwem sieci internetowej. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Kilka tygodni temu Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia wydał stanowisko, z którego wynika, że zakwalifikowanie punktów edukacyjnych, uzyskanych poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, jako punktów uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę, jest niezgodne z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (czytaj więcej: MZ: Punkty „twarde” farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem).

O opinię w sprawie stanowiska Ministerstwa Zdrowia poprosiliśmy Naczelną Izbę Aptekarską.

– W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej taka interpretacja nie znajduje podstaw w przepisach wspomnianego rozporządzenia. W § 4 określono jedynie, poprzez odesłanie do § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, za które z kursów wymienionych w katalogu ciągłych szkoleń, farmaceuta otrzyma punkty edukacyjne stanowiące punkty uzyskane w ramach kursów zakończonych sprawdzianem wiedzy, czyli tzw. „punkty twarde”. Wbrew stanowisku Ministerstwa Zdrowia, § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia nie wskazują na formy, w jakich wyżej wymienione kursy mogą być realizowane. – czytamy w nadesłanym do naszej redakcji stanowisku.

NIA podkreśla, że formy, w jakich mogą być prowadzone szkolenia ciągłe określa § 5 ust. 1 pkt 8 tego samego rozporządzenia, zgodnie z którym program kursu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 (a więc programy kursów realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń), jest realizowany z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych.

– Z powyższego wynika więc jednoznacznie, iż w § 4 wskazany został jedynie katalog kursów, za który można uzyskać „punkty twarde”, zaś ich formy określa § 5 ust. 1 pkt 8 tego samego rozporządzenia, który jednoznacznie wskazuje, że kursy te mogą być realizowane również za pomocą sieci internetowej – zaznacza Tomasz Leleno, rzecznik prasowi NIA.

Izba wskazuje, że przywołany przez Ministerstwo Zdrowia § 3 ust. 1 pkt 2 wskazuje na kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, określając tym samym ich formę. Podkreśla jednak, iż przepis ten stanowi odrębną normę, która wyodrębnia spośród katalogu szkoleń ciągłych kursy realizowane jedynie w formie internetowej.

– Nieprawidłowe jest zatem stanowisko, że odwołanie się w § 4 rozporządzenia wyłącznie do § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, i celowe pominięcie § 3 ust. 1 pkt 2 przesądza o tym, że przepisy uniemożliwiają uzyskanie „punktów twardych” za pośrednictwem sieci internetowej poprzez wykłady, seminaria, ćwiczenia – czytamy w stanowisku NIA.

Mając na uwadze powyższe, po analizie przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia ws. szkoleń ciągłych farmaceutów, Naczelna Izba Aptekarska podkreśla, że nie jest możliwe przyjęcie wykładni, zgodnie z którą kursy realizowane metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń, za które farmaceuci uzyskają „punkty twarde”, nie mogą być realizowane za pośrednictwem sieci internetowej.

– Taka interpretacja jest sprzeczna z dotychczasową praktyką oraz przede wszystkim z obecnie obowiązującymi przepisami rozporządzenia w tym zakresie – zwraca uwagę Tomasz Leleno. – Obecnie obowiązujące przepisy jednoznacznie wskazują na możliwość odbycia kursów realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń za pomocą sieci internetowej i uzyskanie za nie „punktów twardych”. Przyznanie tych punktów jest uprawnieniem okręgowych rad aptekarskich.

– Jesteśmy gotowi rozmawiać o poszczególnych zapisach tego rozporządzenia z wiceministrem Januszem Cieszyńskim, odpowiedzialnym za zmiany w zakresie informatyzacji sektora ochrony zdrowia. W naszym przekonaniu uczestnictwo w kursach odbywających się przy pomocy nowoczesnych metod kształcenia oraz uzyskiwanie za nie tzw. „punktów twardych” wpisuje się w wizję odbiurokratyzowania całego systemu – czytamy w stanowisku NIA.

Samorząd przypomina iż resort zdrowia podkreślił, że odbywanie ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy w formie kursów realizowanych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem jest rozliczane na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas. Tym samym możliwość zdobywania przez farmaceutów „punktów twardych” za pomocą sieci internetowej można uznać za dopuszczalne. Mając na uwadze, że przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie od kilkunastu lat, Naczelna Izba Aptekarska nie widzi podstaw do zmiany swojego wcześniejszego stanowiska.

Źródło: NIA

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych