Nie będzie 'apteki dla aptekarza'? | farmacja.pl

Nie będzie 'apteki dla aptekarza'?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-03-23 13:58:51 /

Podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji posłowie poparli poprawkę usuwającą z poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego zasadę iż właścicielem nowej apteki będzie mógł być tylko farmaceuta. Poprawkę muszą jednak przegłosować posłowie podczas plenarnego posiedzenia Sejmu.

Poprawkę o tej treści zgłosił Michał Cieślak - poseł ugrupowania Polska Razem, który był autorem wcześniejszego wniosku o odrzucenie .

- Zmiany proponowane przez wnioskodawcę dotyczące regulacji struktury własnościowej aptek (tzw. apteki dla aptekarza), jest zbyt daleko idącą regulacją i ingerencją - referował poseł Cieśla. - Projektodawca nie przedstawił wystarczających analiz ani oceny skutków regulacji, dotyczących zmiany w strukturze własnościowej dlatego zasadnym jest odstąpienie od tak rygorystycznie sformułowanej zasady 'apteka dla aptekarza'. Proponowana przeze mnie poprawka jest rezultatem uzgodnień na poziomie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Wnioskodawca proponuje, aby o zezwolenie na prowadzenia apteki mógł ubiegać się nie tylko farmaceuta posiadający Prawo Wykonywania Zawodu, lecz także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka jawna lub spółka partnerska oraz nie posiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego.


Głos w sprawie zaproponowanej poprawki zabrał wiceminister zdrowia, Krzysztof Łanda przypominając, że resort zdrowia w całości popiera poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Jednocześnie zaznaczył, że projekt popiera również Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów z jednym zastrzeżeniem – prawem do otwarcia nowej apteki przez farmaceutę.

Za poparciem poprawki głosowało 7 posłów. Przeciwko było 3. Aby weszła ona na stałe do projektu, konieczne będzie jej przyjęcie przez posłów podczas posiedzenia plenarnego Sejmu.

Posiedzenie komisji, można obejrzeć poniżej:

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj