Nie można przekroczyć limitu 4 aptek przez przejęcie udziałów w spółce | farmacja.pl

Nie można przekroczyć limitu 4 aptek przez przejęcie udziałów w spółce

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-23 07:50:00 /

GIF stoi na stanowisku, że zarówno przekroczenie progu 1 proc. aptek w województwie, jak i limitu posiadania 4 aptek, w wyniku nabywania udziałów lub akcji spółek prowadzących apteki, będzie skutkowało cofnięciem zezwolenia.

Przejmowanie kontroli nad podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne, m.in. poprzez nabywanie udziałów lub akcji spółek prowadzących apteki, które łączy się z przekroczeniem limitu 1 proc. koncentracji na terenie danego województwa lub limitu czterech aptek, stanowi podstawę do cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Tak wynika z przedstawionego stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego, wydanego w odpowiedzi na zapytania ze strony Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Zdaniem GIF w przypadku podmiotów, które przed dniem 25 czerwca 2017 r. prowadziły więcej niż cztery apteki ogólnodostępne (także jako podmioty kontrolujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) są podstawy do wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia, jeżeli podmiot zwiększył liczbę prowadzonych aptek ogólnodostępnych na skutek czynności prawnych dokonanych po dniu 24 czerwca 2017 r. Działania WIF, mają prowadzić do uniknięcia sytuacji, w której podmioty prowadzące więcej niż cztery apteki, będą dążyć do omijania prawa poprzez przejmowanie kontroli lub przejmowanie kolejnych podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne, po dniu 24 czerwca 2017 r.
Jednocześnie jak wskazał GIF w przypadku przekroczenia limitu 1% prowadzonych aptek na terenie województwa właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny powinien wszcząć postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Zasada ta dotyczy również zezwoleń wydanych przed dniem 25 czerwca 2017 (wejście w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne)

Zdaniem samorządu aptekarskiego stanowisko GIF rozstrzyga wszelkie wątpliwości prawne dotyczące rzekomych „dziur” w ustawie, pozwalających na bezkarne omijanie obowiązującego prawa (czytaj więcej: Sieci apteczne będą nadal rosły).

Więcej na ten temat na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Źródło: nia.org.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj