REKLAMA
Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 3 stycznia 2019

Nie taki magiczny lek z reklamy

Artykuł pochodzi z serwisu

Jestem szczęściarzem, że przez cały rok nie mam możliwości oglądania telewizji i faszerowania się farmaceutycznymi głupotami sprzedawanymi w każdym paśmie reklamowym. Pech chciał, że podczas przerwy w świątecznym hicie filmowym oglądanym w rodzinnym gronie zobaczyłem coś, czego moje oczy nigdy nie chciałyby ujrzeć, a spowodowało u mnie atak złości. Panie i Panowie, jestem zły na inhibitora pompy protonowej.

Jedna z popularnych marek leków OTC w cudowny wręcz sposób zachwalała swój preparat zawierający inhibitor pompy protonowej. Widzimy suto zastawiony stół, bożonarodzeniowe pyszności i przedstawiciela pokolenia seniorów, który skuszony opisem działania leku łyka sobie tableteczkę przed świąteczną wyżerką. Informacje podawane podczas transmisji reklamy sugerują, że preparat jest właśnie tak „na zaś”, na wszelki wypadek, co by się potem nie męczyć ze zgagą…

Tymczasem we wskazaniach jasno podano, że lek ten podaje się w przypadku Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku u dorosłych. I tu pojawia się moje pytanie – ilu seniorów siadając do wigilijnej wieczerzy ma zdiagnozowaną ową chorobę refleksową, a ilu skusiło się na magię reklamy i zastosowało lek na zapas, nie myśląc o konsekwencjach?

REKLAMA

Skoro lek pomoże podczas obiadu w Boże Narodzenie, to czemu ma nie pomóc podczas sylwestrowej zabawy, a potem jeszcze przy torcie z okazji Dnia Babci lub Dnia Dziadka? Przecież sprzedają go bez recepty, tam w reklamie mówili, że jest bezpieczny i cud miód. No i taka Pani lub Pan Emeryt (przepraszam, jeśli ktoś czuje się urażony tym uogólnieniem, chciałem po prostu eufemistycznie opisać grupę pacjentów powyżej 60go roku życia) zaczyna sobie pozwalać na opakowanie po opakowaniu, bo nic się w brzuszku nie dzieje, zgagi brak, to po co odstawiać? A po to, by wystrzec się tego wszystkiego, co w momencie brania tabletki przed objadaniem się nie łączy nam się w myślach z jej możliwymi skutkami.

REKLAMA

Lek nie dla seniorów…

25 maja 2010 roku FDA (Amerykańska Agencja ds. Leków) wydała zalecenie dodania do opisów leków będących inhibitorami pompy protonowej (IPP) informacji o możliwości zwiększenia ryzyka złamań stawu biodrowego, nadgarstkowego oraz kręgosłupa związanych ze stosowaniem tej grupy leków. Inhibitory pompy protonowej działają poprzez zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku. Do grupy tej należy: ezomeprazol, dekslanzoprazol, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol – część z nich wchodzi w skład opisywanych przeze mnie preparatów OTC.

Informacja o możliwym zwiększonym ryzyku złamań stawu biodrowego, nadgarstkowego i kręgosłupa związanym ze stosowaniem leków IPP bazuje na raportach pochodzących z kilku badań epidemiologicznych. Badania te wykazały, że w grupie ryzyka są osoby przyjmujące wysokie dawki IPP lub pacjenci, którzy stosują leki z grupy IPP dłużej niż rok. Zwiększone ryzyko złamań było głównie obserwowane u osób w grupie wiekowej powyżej 50 roku życia.

Ale to nie koniec drugiej twarzy IPP. W celu przyswojenia witaminy B12 z pożywienia niezbędna jest obecność soku żołądkowego. Możliwe jest wtedy rozszczepienie białek przez proteazy trzustkowe w jelicie cienkim, a tym samym uwolnienie witaminy B12. To z kolei co umożliwia jej związanie przez czynnik wewnętrzny, a następnie jej przyswojenie w jelicie cienkim. Jakkolwiek nie wszystkie badania potwierdzają zależność między długotrwałym stosowaniem IPP i niedoborami B12, jest ona jednak wykazywana w zdecydowanej większości prac. Wiele przeprowadzonych badań, sugerowało zależność między stosowaniem IPP, a zwiększonym ryzykiem hipomagnezemii.

Kolejne ostrzeżenia i przeciwwskazania

W końcówce ubiegłego roku dokonano metaanalizy, do której wzięto pod uwagę 43 badania. Wyniki ukazały się na łamach „European Journal of Gastroenterology and Hepatology”. Okazało się, że osoby długotrwale przyjmujące inhibitory pompy protonowej są około 67% bardziej narażone na wystąpienie pozaszpitalnego zapalenia płuc. Nadużywanie leków z tej grupy może być niebezpieczne szczególnie dla osób w podeszłym wieku. A to dlatego, że podnoszą one ryzyko złamania w obrębie biodra o około 42%. Co więcej, istnieje także 55% wyższe ryzyko zachorowania na raka jelita grubego.

Nie jestem fanatykiem ograniczenia stosowania wszystkich leków jedynie do formy Rx-owej (przynajmniej za takiego się nie uważam). Jednak wprowadzanie pacjentów w błąd potrafi narobić więcej szkód niż poświąteczna zgaga. Pacjenci nie chcą rezygnować z czegoś, co jak ręką odjął zniwelowało dokuczliwe problemy. Dlatego wracają co tydzień po nowe opakowanie leku bez recepty. I tu nasza, farmaceutów, w tym głowa, by na taką osobę zwrócić uwagę i zasugerować inne rozwiązanie albo wizytę u specjalisty.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ