Nie warto tworzyć kolejnych przepisów komplikujących życie polskim przedsiębiorcom | farmacja.pl

Nie warto tworzyć kolejnych przepisów komplikujących życie polskim przedsiębiorcom

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-16 10:04:36 /

Dr Marian Szołucha na łamach Naszego Dziennika negatywnie ocenia propozycje zmian w prawie farmaceutycznym, pozwalające otwierać nowe apteki tylko farmaceutom.

- Jakie będą skutki takich regulacji? Ceny wzrosną, a dostępność leków (zwłaszcza w dużych miastach) stanie się gorsza - powtarza argumenty lobbystów sieci aptek Szołucha. - Nastąpi skrajne rozdrobnienie rynku i jeszcze większe uzależnienie aptek od wielkich, zagranicznych koncernów farmaceutycznych. Część aptek zostanie zlikwidowana, więc liczba miejsc pracy dla farmaceutów spadnie. Zahamowany zostanie naturalny rozwój rynku. Na koniec, fundamentalnie – ograniczone będą prawa prywatnych właścicieli.

Ekonomista twierdzi, że konsekwencją wprowadzenia nowych przepisów będzie wypowiadanie aptekom przez banki kredytów, w związku ze spodziewanym pogorszeniem ich kondycji finansowej.
- Druga konsekwencja to problemy ze zmianą lokalizacji aptek, do której ich właściciele zostaną zmuszeni przez wspomniane kryteria geograficzne - twierdzi Szołucha. - Przeniesienie apteki z jednego miejsca w inne będzie bowiem znacznie trudniejsze niż w zwykłym biznesie. Pozwolenie na prowadzenie działalności jest bowiem w tym przypadku przypisane do konkretnego adresu. Konsekwencja trzecia będzie implikacją poprzedniej. Dzięki lepszej pozycji negocjacyjnej w nowych warunkach właściciele nieruchomości prawdopodobnie zaczną podwyższać aptekom stawki za wynajem powierzchni. Prowadzący dotkniętą w ten sposób placówkę będzie miał do wyboru bankructwo lub przerzucenie wyższych kosztów na klienta. Oba warianty są dla rynku równie zabójcze.

Zdaniem ekonomisty z Akademii Finansów i Biznesu Vistula proponowana nowelizacja nie byłaby dobrą zmianą:

- Abstrahując nawet od błędnego z gruntu założenia, że apteki mają być dla aptekarzy, a nie dla klientów, nadal trudno dostrzec innego beneficjenta proponowanej nowelizacji niż koncerny farmaceutyczne. Poza tym, co do zasady, w warunkach przeregulowania gospodarki realnej przepisami, do których implementacji obliguje nas Unia Europejska, naprawdę nie warto z własnej inicjatywy tworzyć kolejnych przepisów komplikujących życie polskim przedsiębiorcom.

Źródło: naszdziennik.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj